Sammenlignelig brugerinformation

Kvalitetssyn

Den daglige undervisning er omdrejningspunktet for den løbende dialog om kvalitetssikring og -udvikling. Den aktuelle tilrettelæggelse ligger i hænderne hos lærerne og klasseteamet ud fra de overordnede værdier, som også indgår i vores vision og værdigrundlag: Faglighed, fællesskab og engagement

De konkrete undervisningsformer evalueres hvert år ved afslutningen af grundforløbet samt i forbindelse med den landsdækkende elevtrivselsundersøgelse, hvor der både udarbejdes skole- og klasserapporter. Disse danner udgangspunkt for en dialog med eleverne om forbedringsmuligheder. På skoleniveau er der dialog mellem ledelse og elevråd og på klasse-niveau diskuteres det mellem studieretningslederne og eleverne.

Læs mere om vores kvalitetssystem og evalueringsplan her.