Nyheder

Sciencedag 2024

Igen og igen.... OG

Temaet for årets sciencedag er 'Igen og Igen' med undertitlen "Plast og metal, hvorledes genbruges disse igen og igen"

9. klasserne fra områdets folkeskoler inviteres til en lærerig, sjov og anderledes dag på gymnasiet sammen med 1g-eleverne.

Masser af boder, opgaver og spændende opgaver prøger dagen.
Der vil senere komme et program; men allerede nu kan vi løfte sløret for at vi har inviteret Claus Gudrum Faaborg til at holde start-oplægget i Pyramiden.