Nyheder

Luften vi indånder

Livestream-foredrag fra Aarhus Universitet

Mødetid 18.45. Start 19.00 - 21.00 - Ingen pladsreservation, gratis adgang.

Forædling af mennesket - før og nu

Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

I starten af 1900-tallet spillede biologividenskaben en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og...

Viden om vand

Livestream-foredrag fra Aarhus Universitet

Mødetid 18.45. Start 19.00 - 21.00 - Ingen pladsreservation, gratis adgang.

Snedige bakterier

Livestream-foredrag fra Aarhus Universitet

Mødetid 18.45. Start 19.00 - 21.00 - Ingen pladsreservation, gratis adgang.

Sciencedag 2019

Torsdag den 26. september afholdes den årlige sciencedag på OG i forbindelse med den landsdækkende Naturvidenskabsfestival i uge 39.