Mål og handling

Strategi for Odder Gymnasium 2023-2028

Strategien afspejler skolens vision, der sammen med de tre værdier Faglighed, Fællesskab og Engagement danner udgangspunkt for livet på skolen. Strategien skal give pejlemærker for Odder Gymnasiums udvikling i de kommende år og skal skabe sammenhæng og kontinuitet i skolens indsatsområder.

Odder Gymnasiums strategi tager udgangspunkt i tre overordnede spor:

  • Faglighed, fællesskab og engagement
  • Dannelse, myndighed og udsyn
  • Bæredygtighed, handlekraft og medborgerskab


Arbejdet med de tre overordnede strategiske spor forudsætter en skole og en organisation, hvor elever og medarbejdere trives og udvikler sig sammen i forpligtende fællesskaber. Derfor vil der sideløbende med de tre overordnede strategiske spor løbende være fokus på tre understøttende indsatser:

  • Trivsel og tilknytning
  • Læringsfællesskaber og samarbejde
  • Kommunikation og IT


De tre understøttende indsatser er hver især grundlæggende for, at arbejdet med de overordnede strategiske spor bliver til virkelighed, så vi kan skabe den skole, vi gerne vil.

Skolens kvalitetssystem sikrer sammen med årlige handle- og opfølgningsplaner den konkrete og løbende udmøntning og evaluering af de strategiske spor samt de understøttende indsatser. Det er således i handleplanerne, at strategien bliver konkret og bliver en del af det levede liv på skolen.

Læs Odder Gymnasiums samlede vision, værdigrundlag og strategi 

Godkendt af bestyrelsen maj 2023