Mål og handling

Trivsel

Livet på skolen opfattes som en helhed, og Odder Gymnasium danner rammen om et meningsfyldt og inspirerende ungdomsliv, hvor der er kvalitet både i og uden for undervisningen.

I et miljø med trivsel og tryghed er det muligt at afprøve grænserne for ens evner og kapacitet – netop fordi der er noget at falde tilbage på alle de gange, hvor man øver sig. Når eleverne har tillid til hinanden, får de mod til at stå frem, og det bliver mere lærerigt at fremlægge for hinanden og give konstruktiv feed-back.

Det er godt at gå i skole, når man har det sjovt i frikvartererne sammen med de andre fra ens klasse, andre klasser og årgange. Det giver energi og lyst til at fokusere i timerne