Mål og handling

STX - det almene gymnasium


På det almene gymnasium binder vi sløjfen mellem fortid, nutid og fremtid og skaber en sammenhængende kulturforståelse, som giver navigationsevne i en moderne, ofte fragmenteret verden. Som den eneste ung-domsuddannelse bygger vi på en lang tradition med både de klassiske og kreative fag. Uddannelsen er langtidsholdbar. Når man senere i livet skal lære, har man de grundlæggende forudsætninger.

Fagsammensætningen omfatter alle 4 hovedområder - naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab og de kreative fag. Inden for den enkelte studieretning er der først og fremmest fokus på faglig sammenhæng, samarbejdsmuligheder og studiekompetencer.

Odder Gymnasium har som lokalområdets gymnasium et bredt udbud, så områdets unge i vidt omfang kan få de fag og niveauer, de ønsker i forhold til deres planer om fremtidige studier og beskæftigelse. Udbuddet af studieretninger og individuelle valgfag sikrer eleverne en høj grad af valgfrihed. Udbuddet tilpasses lø-bende i forhold til de videregående uddannelsers fag- og niveaukrav. Se skolens hjemmeside for det aktuelle udbud.

Vi ved fra vores trivselsundersøgelser, at vi har et velfungerende læringsmiljø, som betyder, at vi på Odder Gymnasium løfter eleverne betydeligt fra deres udgangspunkt. Eksamensgennemsnittet ligger således højt, og det er sammen med adgangsgivende fag baggrund for, at mange af vores studenter går videre på en videregående uddannelse.

Ca. 70 % af studenterne fra Odder Gymnasium er i gang med en videregående uddannelse 2 år efter eksamen.