Mål og handling

Klar-parat-studieretning

Allerede fra den første dag mødes vores nye elever af tutorer fra de ældre klasser, som sørger for en tryg og spændende start. Odder Gymnasium har et særligt modtagelsesprogram, når eleverne starter på grundforløbet.
Klar-parat-studieretning
er et program, der sikrer, at den enkelte elev tilbydes fleksibel og målrettet undervisning.

Eleven får intensiv træning i almene studiekompetencer, der giver det nødvendige løft inden studieretningen påbegyndes i januar. Kerneelementer er læsehastighedstræning, fokuseret lektielæsning, træning af almen sprogforståelse, matematiktræning og How to get organized, som hjælper eleverne til gode studievaner.