Mål og handling

Helhedssyn og udsyn - kreativitet og innovation

I mange undervisningsforløb er der indlagt ekskursioner, besøg på virksomheder og offentlige institutioner, besøg af personer udefra, som ved noget særligt om et emne, særlige events, når der sker noget i det omgivende samfund. I det hele taget mange aktiviteter, hvor vi er ude af skolen, eller hvor skolen lukker dørene op.

Alle elever uanset studieretning har særligt tilrettelagte flerfaglige forløb, hvor den enkelte får blik for helhedstænkning og det personlige engagement i fællesskabet. I særlige studieperioder arbejdes der innovativt og kreativt med komplekse problemer fra den virkelige verden, hvor eleverne udvikler og vurderer løsningsforslag, som er til gavn for andre.

Odder Gymnasium har et tæt samarbejde med lokalsamfundet i Odder Kommune. Både kommunale institutioner, virksomheder og forskellige kulturinstitutioner inddrages i undervisningen, og vores elever spiller en aktiv rolle i at påvirke den lokale udvikling. Gymnasiets ledelse og lærere har et tæt samarbejde med de lokale grundskoler, så vi har et godt kendskab til hinandens skoleformer, hvilket kommer eleverne til gode.

Samtidig har Odder Gymnasium en klar international profil. Med partnerskoler i flere europæiske lande og sprogskoleophold for vores sprogelever kommer vores elever i tæt kontakt med andre europæiske unge. Sprog gør klog er kernen i vores internationale udviklingsprojekter, hvor sprog i samarbejde med andre fag udvikler elevernes internationale kompetencer med andre unge. På lærer- og ledelsesniveau udfordres vi på vores undervisningspraksis og uddannelsessyn.