Mål og handling

Evner og udfordringer

Undervisningen organiseres med særligt fokus på progression og begynder på det faglige niveau, hvor den enkelte befinder sig. Der arbejdes målrettet på, at hver elev opnår det maksimale faglige udbytte i forhold til sine evner.
  
Derfor gør Odder Gymnasium en særlig indsats for at identificere og udfordre de elever, som har brug for faglig støtte eller ekstra tilbud for at kunne udfolde talentet.

Evaluering af elevernes standpunkt udtrykkes ikke kun i karakterer. Både med hensyn til fagligt niveau og tilegnelse af studiemæssige kompetencer er dialogen om, hvad der er lykkedes, og hvad der kan forbedres, afgørende for udviklingen af den enkelte elev og for udvikling af undervisningen som helhed.