Mål og handling

Demokrati

I det daglige arbejde er respekt for den enkelte altafgørende. Respekt for den enkeltes evner og muligheder og respekt for hinanden som ligeværdige individer. Det forventes, at eleverne indgår i det demokratiske fællesskab med ansvarlighed og engagement, så de stimuleres og rustes til at fungere som ansvarlige, engagerede og demokratiske samfundsborgere.
Odder Gymnasium er karakteriseret ved at have et meget velfungerende elevråd, som har stor indflydelse på elevernes hverdag – både i og uden for undervisningen.

Alle på skolen har en høj grad af medindflydelse på tilrettelæggelsen af dagligdagen. Der er en klar rollefordeling, så rammerne for medindflydelse er tydelige og kendte.