Mål og handling

Processtart

Repræsentanter fra alle grupper og ledelsen mødes ved start af skoleåret 2014-2015 og holder derefter statusmøder efter behov - evt. med inddragelse af ledelsen.

Formålet er at få en fornemmelse af, hvem der arbejder med hvad samt at give mulighed for udveksling af tips og gode idéer til proces og indhold. Hvor starter man, hvordan sætter man mål og når dem?
Naturligvis vil det også være muligt her at afklare evt. overlap.

SIP gruppen indkalder til skolestartsmøde.