Ekstern UVM-referenceramme / SIP

UVM har inviteret alle ungdomsuddannelser på kursus i 2014 og OG deltager efter skabelon fra UVM med to ledelsespersoner (BL og LL) samt TR (AA) og PR (CL). Formålet med SIP er at give skolerne gensidig inspiration, udfordring og sparring både internt mellem ledelse og medarbejdere og mellem institutionerne. Der er fokus på følgende fire temaer:

Fokus på elevernes udbytte og trivsel
   ᵒ Formål: At skolerne får input og sparring til at udvikle metoder til arbejdet med mål, effekter og resultater i forhold til elevernes faglige udbytte, trivsel m.v. på et vidensbaseret grundlag.

Fokus på udvikling af undervisnings- og arbejdsformer
   ᵒ Formål: At skolerne får input og sparring til at udvikle tilrettelæggelsen af undervisningen og samarbejdet mellem lærerne til fremme af elevernes udbytte af undervisningen.

Fokus på en forandret skolehverdag
   ᵒ Formål: At skolerne udvikler deres undervisningspraksis, undervisningsorganisering og årsplanlægning med henblik på højt læringsudbytte og effektiv ressourceanvendelse

Kvalitetsudvikling som omdrejningspunkt for forandring
   ᵒ Formål: At skolerne udvikler metoder til en samlet kvalitetsudvikling, hvor den enkelte institutions mest centrale udviklingsbehov er styrende for skolens forskellige indsatser

Handleplan
Gruppen skal viderebringe resultater fra OG’s eget skoleudviklingsprogram, dvs kvalitetsgruppernes arbejde. Desuden skal gruppen indenfor de fire fokusområder bringe inspiration og nytænkning fra SIP-kurserne tilbage dels til hele skolen eksempelvis på PR-møder og pædagogiske dage, dels til relevante kvalitetsgrupper mhp kvalificering af skoleudvikling på OG

SIP - gruppen tilrettelægger møde ved skoleårets start for alle kvalitetsgrupper mhp koordinering.