Mål og handling

E. Moderne dannelse

Handleplan
Gruppen skal først og fremmest være en slags tænketank, hvor begrebet dannelse i en moderne kontekst  analyseres og defineres yderligere med eksemplificering fra undervisningen og dagligdagen. Der er således tale om et mere åbent kommissorium, og der vil givet være et vist overlap til arbejdet i de øvrige grupper.

I undervisningen: analyse, praktisk nedslag ift. målsætningens fire dannelseskategorier:
   ᵒ faglig - vidensdannelse
   ᵒ karakterdannelse - identitetsdannelse - personlig dannelse
   ᵒ social dannelse - interpersonel dannelse
   ᵒ borger og verdensborger - helhedsdannelse

Eksempler på undervisning, der indeholder elementer fra det nye dannelsesbegreb.
Dannelse på skoleplan:
   ᵒ Gentænkning af fællesarrangementer og morgensamling
   ᵒ Gentænkning af omfang og fordeling af aktiviteter udover undervisningen
   ᵒ Gentænkning/nye ideer til anvendelse af 25-timer pulje og 10.000 kr