Mål og handling

D. AT og innovation

Handleplan A
Forsøg i regi af UVM og Fonden for Entreprenørskab er blevet forlænget, og gruppen arbejder med flg. elementer i forsøgsprojektet:

Afprøvning af en eksemplarisk innovationsorienteret AT-undervisningsopgave. Evaluering af elev- og lærererfaringer
Erfaringerne fra afprøvningen danner grundlag for fremtidig indtænkning af innovation i studieretninger, AT og AT-eksamensopgaver på nationalt plan
OG udvikler landsdækkende kursus i AT med innovation, som tilbydes alle STX-skoler

Handleplan B
På OG skal AT efter en årrække gentænkes og revideres i skoleåret 2014 - 2015 med inddragelse af resultaterne fra forsøgsprojekterne samt skolens nye målsætning og indsatsområder. Det gælder både de traditionelle AT forløb og AT med innovation.

Revisionen omfatter:
Beskrivelse af AT gennem 3 år
Progressionsplan for elevernes kompetenceudvikling
AT-tilgang i fagene; hvordan kan elementer fra AT anvendes i den almindelige undervisning? Eksempler
Videre rammer for procesorienteret undervisning; hvordan kan erfaringerne fra AT anvendes i den almindelige undervisning? Eksempler.