Mål og handling

C. Sprogfagene på Odder Gymnasium

Handleplan
Gruppen arbejder videre med følgende punkter, som er i UVM forsøgsregi.

Hvordan styrker vi det fortsatte samarbejdet mellem fremmedsprogene? Der udvikles konkrete eksempler
AP som et treårigt forløb - med tilhørende eksempler og evaluering af effekt.
Hvordan styrker vi samarbejdet med grundskolen - nye vinkler og muligheder? Indsamling af konkrete eksempler
Hvordan samarbejder sprogene med andre fag, eksempelvis som et led i toningen af studieretningen - afprøvning og indsamling af eksempler
Hvordan styrker vi fremmedsprogenes profil på skolen? Eksempler
Hvilke nye muligheder er der for fremmedsprogene i et internationaliserings- og kultur-formidlingperspektiv? Ideer og eksempler