B. IKT strategi og digital dannelse

I samarbejde med projektleder RP

Handleplan
Eleverne trænes i at kunne lokalisere, organisere, kommunikere og producere viden med hjælp fra den digitale omverden. De digitale muligheder integreres i en række faglige forløb; der udvikles konkrete eksempler mhp videndeling.

Der udvikles og beskrives en synlig progressionsplan for elevernes treårige forløb
Der udvikles flere og bedre digitale undervisningsmuligheder, som tilbydes lærere og elever
Der udvikles og beskrives en tydelig digital skoleprofil

Gruppen skal fremkomme med ideer til, hvordan vi kan omsætte disse tanker i praksis i skolens hverdag, herunder:

Nye elev- og lærerroller, ny didaktik og pædagogik - herunder anvendelse og videndeling af indhøstet viden fra iPad-klasserne. Der udvælges eksempler fra undervisningspraksis mhp. videndeling.
Definition af begrebet digital dannelse på OG med særligt fokus på udvikling af elevernes studiekompetencer. Større, bredere og mere reflekteret brug af IT i undervisningen og i skriftlighed. Herunder bidrag til skolens kompetenceportal. Evaluering af elev-kompetencer.
Interaktive tavler / Smartboards: Hvordan anvender vi tavlerne med et fagligt, pædagogisk og didaktisk formål, som kan engagere eleverne og som skaber simple stier mht. dokumenthåndtering? Der udvikles eksempel-materiale. Der gennemføres evaluering blandt lærerne af anvendelsesmuligheder og effekt på undervisningen.
Udvikling af fælles dokumentplatform og eksempler på nye potentialer i undervisningen. Videndeling blandt lærerne. Eksempler på, hvordan elevernes noter kan fastholdes og kvalitetssikres gennem tre år. Videndeling til eleverne.