Mål og handling

Indsatsområder 2014 - 2015

Moderne dannelse og studiekompetence 
I undervisningen:
Praktisk nedslag ift målsætningens fire dannelseskategorier:
   ᵒ faglig - vidensdannelse
   ᵒ karakterdannelse - identitetsdannelse - personlig dannelse
   ᵒ social dannelse - interpersonel dannelse
   ᵒ borger og verdensborger - helhedsdannelse
Eksempler på undervisning, der indeholder elementer fra det nye dannelsesbegreb
Større, bredere og reflekteret brug af IT i undervisningen og i skriftlighed - digital dannelse

På skoleplan:
Hvordan understøtter vi på skoleplanet de tiltag, der skal foregå i undervisningen, herunder:
Gentænkning af fællesarrangementer og morgensamling
Omfang og fordeling af aktiviteter ud over undervisningen

Øget fokus på motivation og lærelyst

Mere fokus på læring frem for karakterer
Nye elevtyper og didaktik
Fokus på fravær og frafald
AT-tilgang i fagene, anvendelse af viden i praksis
Opstilling af tydelige læringsmål i dagligdagen
Skriftlig / mundtlig feedback på præstationer og skriftlige opgaver
Mere formativ evaluering

Tilrettelæggelse af undervisningen – next practice

Undervisningsdifferentiering
Flerlærerordninger
Udvikling af gruppearbejde. Klare mål og forventninger + opsamling
Videre rammer for procesorienteret undervisning
Sammentænkning af det fysiske, det sociale og det pædagogiske rum
Organiseret videndeling
Større fleksibilitet i undervisningslokaler, nye undervisningsrum, indretning af fløjene