Mål og handling

Handleplaner

Resultatet af skoleårets forskellige indsatsområder fremlægges som regel på et PR-møde i foråret, og justeringer eller ændringer for næste skoleår fremlægges så på det efterfølgende møde. Vi har aktuelt følgende handleplaner for 2023-24.

Indsatser og resultater fra de seneste år ses herunder.

Handleplanerne for 2022-23 inkl. opfølgning fra 2021-22 fremgår af følgende bilag.
Handleplanerne for 2021-22 inkl. opfølgning fra 2020-21 fremgår af følgende bilag.
Handleplanerne for 2020-21 inkl. opfølgning for 2019-20 fremgår af følgende bilag.