Mål og handling

Faglighed, fællesskab, engagement

Odder Gymnasiums mission er at tilbyde en ungdomsuddannelse af høj faglig kvalitet til unge i Odder, Beder, Malling, Mårslet og Samsø. Vi tillægger trivsel stor værdi som forudsætning for at lære, og derfor er det vigtigt for os, at du kommer til at opleve både et udfordrende og trygt ungdomsmiljø gennem dine tre år på skolen.

På Odder Gymnasium udvikler vi dine faglige færdigheder og kompetencer samtidig med, at du bliver et menneske med dannelse og livsduelighed. Vi stimulerer din faglige nysgerrighed, og vi lærer dig at lære for livet. Det er lige så vigtigt at blive til nogen som at blive til noget - du skal både have noget at leve af og noget at leve for.

På Odder Gymnasium er det vigtigt, at du er engageret og yder dit bedste. Det betyder ikke, at alle skal kunne lige meget, for talent og forudsætninger er meget forskellige, men skolens mål er, at alle skal udfordres og stå lidt på tæer. Du vil opleve, at du lærer mest, og tilfredsstillelsen er størst, når det engang imellem er lidt svært. Ved både at gøre de dygtige og de mindre dygtige dygtigere opnår vi, at alle får det meste ud af deres evner  og dermed står med de bedste kort, når det gælder videre uddannelse.

Når du starter på Odder Gymnasium, bygger vi oven på det, du har lært i grundskolen. I grundforløbet gøres du klar til at påbegynde din studieretning.  Hvis du har behov for hjælp og støtte i grundforløbet, så tilbyder vi hjælp og vejledning efter den enkeltes behov, så du er klar til studieretningen. Hver studieretning har en særlig profil, som er med til at give dig udfordringer, der passer til dine interesser og evner.

På Odder Gymnasium kommer du skiftevis til at arbejde med faglig fordybelse, helhedssyn og udsyn. Du kommer til at møde virkeligheden uden for skolen, når vi drager ud af klasseværelset og arbejder innovativt og kreativt med problemstillinger med et lokalt, nationalt, europæisk eller globalt perspektiv.

På Odder Gymnasium træner vi dig i at blive samfundsborger. Du får stor indflydelse på vores dagligdag og kommer til at indgå i den demokratiske proces samtidig med, at vi inddrager det omgivende samfund i skolen.

På Odder Gymnasium hænger læring og trivsel sammen. For at lære skal man trives. At gå i skole er en træningsbane, hvor man har lov til at gøre sine egne erfaringer og dermed også lave fejl. Det kan kun lade sig gøre, hvis man er tryg, har tillid til hinanden og bidrager til fællesskabet.

Værdigrundlag

Skolens værdigrundlag og målsætning blev sidst revideret i 2014 i en længere proces involverende både elever og ansatte.

Målsætningen blev endeligt fremlagt på PR-møde d. 1/5 2014 og fremgår her på hjemmesiden.