Læse- og studievejledning

Studievejledning

Studievejledning

Studievejledningens opgave er at bidrage til at eleverne gennemfører deres uddannelse med størst muligt udbytte. Studievejlederne på OG ses herunder.

I 1g undervises der i studiemetodik. Her arbejdes der med at indøve gode arbejdsvaner, øge læsehastigheden m.v.

Desuden har vi en individuel samtale om overgangen fra folkeskole til gymnasium og om den medbragte uddannelsesplan.
I den individuelle vejledning er der mulighed for personlig samtale hvis man har et problem der har indflydelse på skolegangen; det være sig sygdom, problemer i hjemmet m.v. Hvis studievejledningen ikke kan løse problemerne, kan vi henvise til andre støttemuligheder.

Der afholdes kursus i eksamenstræning i løbet af forårssemesteret. 

Uddannelses- og erhvervsvejledningen varetages af Studievalg Østjylland som også vejleder om SU i videregående uddannelse, ansøgning, optagelse og erhverv. 
Se desuden www.ug.dk og og www.finduddannelse.dk

Træffetider
Studievejledningen tilstræbes bemandet hver dag fra kl. 9 til kl. 14.

Men du er også velkommen til at henvende dig på andre tidspunkter; tjek evt. vores skema i Lectio og du kan selvfølgelig til enhver tid sende os en besked via Lectio.

Læs mere på Studievejledningens

Studievejledere

Dorthe Spaabæk Jensen

Skoleåret 2020/2021: 
1a, 1n, 1y 
2k, 2n, 2x, 2z 
3a, 3i, 3k, 3n

OG's kontakt til StvDk

ds@odder-gym.dk

Birthe Marie Lund

Skoleåret 2020/2021
1i, 1x
2a, 2i, 2y
3x, 3z

lu@odder-gym.dk

Mads Christoffer Faber Spanggaard

Skoleåret 2020/2021
1k, 1z

sp@odder-gym.dk

Læsevejledning
Læsevejledning

Læsevejledningen

OG tilbyder særlig støtte til elever, der har problemer med at læse, skrive eller stave - enkeltvis eller på mindre hold.

Læsevejledningen varetages af studievejleder Birthe Lund (Lu), og af dansklærer Jette Raunsbæk (JR). 

Selve vejledningen foregår efter aftale - typisk i mellemtimer eller umiddelbart efter almindelig skoletid.

Hvis du skal have dispensation i forbindelse med eksamen – fx i form af forlænget forberedelsestid – sker det efter indstilling fra læsevejlederen.

Læsevejlederene kontaktes i træffetiden, i Lectio eller på mail til: lu@odder-gym.dk eller jr@odder-gym.dk

Studievalg Danmark
Studievalg Danmark

Studievalg Danmark, Center Østjylland

Uddannelses- og erhvervsvejledningen varetages af Studievalg Danmark, Center Østjylland  som også vejleder om SU i videregående uddannelse, ansøgning, optagelse og erhverv. 

Se desuden www.ug.dk og www.studievalgweb.dk og www. finduddannelse.dk

Vores kontakt hos STVØ er Trine Vad Andersen tva @ studievalg.dk

Træffetid her på OG kan ses i Lectio's månedskalender.

e-Vejledning
e-Vejledning

eVejledning

eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. eVejledning er et tilbud fra  Undervisningsministeriet.

eVejledning er et supplement til Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg.

Gå til eVejledningens hjemmeside