Læse- og studievejledning

Studievejledning

Studievejledningens opgave er at bidrage til at eleverne gennemfører deres uddannelse med størst muligt udbytte. Studievejlederne på OG ses herunder.

I 1g undervises der i studiemetodik. Her arbejdes der med at indøve gode arbejdsvaner, øge læsehastigheden m.v.

Desuden har vi en individuel samtale om overgangen fra folkeskole til gymnasium og om den medbragte uddannelsesplan.
I den individuelle vejledning er der mulighed for personlig samtale hvis man har et problem der har indflydelse på skolegangen; det være sig sygdom, problemer i hjemmet m.v. Hvis studievejledningen ikke kan løse problemerne, kan vi henvise til andre støttemuligheder.

Der afholdes kursus i eksamenstræning i løbet af forårssemesteret. 

Uddannelses- og erhvervsvejledningen varetages af Studievalg Østjylland som også vejleder om SU i videregående uddannelse, ansøgning, optagelse og erhverv. 
Se desuden www.ug.dk og og www.finduddannelse.dk

Træffetider
Studievejledningen tilstræbes bemandet hver dag fra kl. 9 til kl. 14.

Men du er også velkommen til at henvende dig på andre tidspunkter; tjek evt. vores skema i Lectio og du kan selvfølgelig til enhver tid sende os en besked via Lectio.


Læsevejledningen

OG tilbyder særlig støtte til elever, der har problemer med at læse, skrive eller stave - enkeltvis eller på mindre hold.

Læsevejledningen varetages af Birthe Lund (Lu), Jette Raunsbæk (JR) og Anne Sofie Theut Søndergaard (AS). 

Selve vejledningen foregår efter aftale - typisk i mellemtimer eller umiddelbart efter almindelig skoletid.

Hvis du skal have dispensation i forbindelse med eksamen – fx i form af forlænget forberedelsestid – sker det efter indstilling fra læsevejlederen.

Læsevejlederne kontaktes i træffetiden, i Lectio eller på mail til: lu@odder-gym.dk eller jr@odder-gym.dk eller as@odder-gym.dk 


Studievalg Danmark, Center Østjylland

Uddannelses- og erhvervsvejledningen varetages af Studievalg Danmark, som også vejleder om SU i videregående uddannelse, ansøgning, optagelse og erhverv. 

Se desuden www.ug.dk og www.studievalgweb.dk og www. finduddannelse.dk

Vores kontakt hos STVØ er Jacob Sterlie, jst@studievalg.dk 

Træffetider her på OG kan ses i Lectio's månedskalender.

eVejledning

eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. eVejledning er et tilbud fra  Undervisningsministeriet.

eVejledning er et supplement til Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg.

Gå til eVejledningens hjemmeside