om OG

Om Corona og fremmøde

Hvis du har symptomer og er i tvivl, om det er COVID-19, skal du blive hjemme fra gymnasiet og kontakte din læge.

Hvis du bliver testet positiv for COVID-19, bedes du straks henvende dig til gymnasiet aht. kontaktopsporingen, så smittespredning kan mindskes.

Hvis man har et familiemedlem (eller anden nær kontakt) med symptomer på COVID-19 eller som afventer svar på test, kan man som elev godt komme i skole. Det anbefales så at være særligt opmærksom på symptomer og hygiejne.
Først hvis ens familiemedlem/nære kontakt testes positiv for COVID-19, skal man blive hjemme og testes.

Retningslinjer for opførslen på skolen samt regler om fravær ifm. testning mm fremgår for elever og ansatte på gymnasiets studieadministrative system. Retningslinjer mm opdateres løbende i overensstemmelse med de politiske og sundhedsmæssige udmeldinger.

Brev fra UVM til forældre

Der er den 24. september sendt brev ud til alle elever og de værger, vi har cpr-nummer på. Brevet er sendt til eboks.

Brevet er fra Børne- og Undervisningsministeriet til skolens forældrekreds.
Brevet kan også ses HER.


Skolestart 2020 - med særlige hensyn for at mindske smittespredning af Covid-19

Gymnasiet har første skoledag for elever mandag d. 10. august - og med de nye august-retningslinjer fra Undervisningsministeriet må alle klasser møde ind på skolen. Klasserne må også undervises samlet i hvert sit lokale, modsat de første genåbningsfaser, hvor den enkelte klasse skulle fordeles i flere lokaler.

I pauser og mellemtimer skal de generelle afstandsregler og øvrige retningslinjer overholdes, ligesom der er særligt fokus på hygiejne og rengøring, og eleverne skal være sammen klassevist.

Alle elever har via Lectio fået tilsendt retningslinjer for adfærden på gymnasiet, som gennemgås af læreren i deres første time mandag d. 10. august.

 

For gymnasiet som for arbejdspladser og skoler generelt gælder:

- Hvis du har symptomer og er i tvivl, om det er COVID-19, skal du blive hjemme fra gymnasiet og kontakte din læge.

- Hvis du bliver testet positiv for COVID-19, bedes du straks henvende dig til gymnasiet aht. kontaktopsporingen, så smittespredning kan mindskes.