om OG

Pjecer om corona

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus.

Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus.

Aktuel status på smittetal/hjemsendte

Opdateret angivelse af antal smittede og hjemsendte fremgår på forsiden af skolens studieadministrative system, hvis der er udbrud / hjemsendelse af hold/klasser (Lectio). 

Nære kontakter til smittede hjemsendes til test, øvrige elever møder fortsat i overensstemmelse med de udmeldte retningslinjer, evt. koblet med screeningstest. Vi opfordrer alle til at have særlig opmærksomhed på symptomer, hygiejne og afstand.

Man kan finde Sundhedsstyrelsens pjecer om at være smittet og om at være nær kontakt på links herover.

Én elev smittet

Vi har i dag fået besked om, at vi har en enkelt elev, der er smittet med corona.
De elever og lærere som betragtes som nær kontakt, er blevet kontaktet og sendt hjem.

Alle andre elever skal følge undervisningen.

mvh Lars Bluhme

Hjemsendte klasser / hold - formular om nødundervisning

Ved hjemsendelse af hele klasser / hold udfyldes formular om nødundervisning til Undervisningsministeriet (klik på overskriften) - uge 47

Hjemsendte klasser / hold - formular om nødundervisning

Ved hjemsendelse af hele klasser / hold udfyldes formular om nødundervisning til Undervisningsministeriet (klik på overskriften) - uge 40

Om Corona og fremmøde

Hvis du har symptomer og er i tvivl, om det er COVID-19, skal du blive hjemme fra gymnasiet og kontakte din læge.

Hvis du bliver testet positiv for COVID-19, bedes du straks henvende dig til gymnasiet aht. kontaktopsporingen, så smittespredning kan mindskes.

Hvis man har et familiemedlem (eller anden nær kontakt) med symptomer på COVID-19 eller som afventer svar på test, kan man som elev godt komme i skole. Det anbefales så at være særligt opmærksom på symptomer og hygiejne.
Først hvis ens familiemedlem/nære kontakt testes positiv for COVID-19, skal man blive hjemme og testes.

Retningslinjer for opførslen på skolen samt regler om fravær ifm. testning mm fremgår for elever og ansatte på gymnasiets studieadministrative system. Retningslinjer mm opdateres løbende i overensstemmelse med de politiske og sundhedsmæssige udmeldinger.

Forældremøde om studieretninger

… som skulle have været afholde den 29. september er aflyst og ændret til en anden type arrangement. Se nyheden HER.

Brev fra UVM til forældre

Der er den 24. september sendt brev ud til alle elever og de værger, vi har cpr-nummer på. Brevet er sendt til eboks.

Brevet er fra Børne- og Undervisningsministeriet til skolens forældrekreds.
Brevet kan også ses HER.


Skolestart 2020 - med særlige hensyn for at mindske smittespredning af Covid-19

Gymnasiet har første skoledag for elever mandag d. 10. august - og med de nye august-retningslinjer fra Undervisningsministeriet må alle klasser møde ind på skolen. Klasserne må også undervises samlet i hvert sit lokale, modsat de første genåbningsfaser, hvor den enkelte klasse skulle fordeles i flere lokaler.

I pauser og mellemtimer skal de generelle afstandsregler og øvrige retningslinjer overholdes, ligesom der er særligt fokus på hygiejne og rengøring, og eleverne skal være sammen klassevist.

Alle elever har via Lectio fået tilsendt retningslinjer for adfærden på gymnasiet, som gennemgås af læreren i deres første time mandag d. 10. august.

 

For gymnasiet som for arbejdspladser og skoler generelt gælder:

- Hvis du har symptomer og er i tvivl, om det er COVID-19, skal du blive hjemme fra gymnasiet og kontakte din læge.

- Hvis du bliver testet positiv for COVID-19, bedes du straks henvende dig til gymnasiet aht. kontaktopsporingen, så smittespredning kan mindskes.