Nyt om dimission / Covid-19

Nyt om dimission 2020

Se vedlagte med praktisk info til de to dimissions-dage. 

Onsdag d. 24/6 for 3a, 3k, 3x 3y
Torsdag d. 25/6 for 3i, 3n, 3z


Orientering om 1 og 2g 

Kære elever og forældre 

Så kom der gode nyheder. Vores 1g og 2g elever må starte i skole igen fra onsdag d. 27/5.

Vi skal stadig overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer med 1m afstand og håndvask og afsprit-ning. Det betyder i praksis at vi stadig skal bruge 2 klasselokaler pr. klasser som nu. Vi har derfor – af gode grunde – ikke plads til alle på én gang.

Derfor vil vi fordele glæden ved at gå fysisk i skole igen således at vi på alle dage har 2 årgange i huset. Den årgang, der så skal blive hjemme den pågældende dag, har så virtuel undervisning som sædvanligt.

Planen for hvem der skal møde hvornår, fremgår af Lectio. 

/Lars Bluhme, rektor d.21.5


Orientering om delvis genåbning af Odder Gymnasium

Kære elever og forældre

Nedenfor er der linket til en skrivelse ved. skolestarten for 3g eleverne efter påske til jer alle.

Hvor jeg dog glæder mig til at se jer og ser frem til at det også kommer til at ske for 1g og 2g eleverne. I skal fortsætte virtuelt et stykke tid endnu.

Hvis nogle af 3g eleverne er i den såkaldte risikogruppe eller har nære familiemedlemmer i den situation, skal I ringe til kontoret på tirsdag 14/4 så vi kan få lavet aftale ved. evt. fravær
Og I ønskes alle en rigtig god påske
de bedste hilsener
/Lars Bluhme, rektor d. 8.4

Skrivelse vedr. genåbning (link)

På baggrund af Statsministerens udmelding d. 6.4 genåbner Odder Gymnasium delvist fra  den 15/4

Kære alle
Så blev der åbnet for at 3g eleverne kan komme i skole fra d. 15/4, hvis vi samtidig overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Det er vi i fuld gang med at planlægge og vi skal nok få lavet nogle fornuftige forløb til jer.
Vi afventer yderligere retningslinjer og I vil høre nærmere.
Lige nu sidder partierne og forhandler om eksamen og vi skal nok regne med at den bliver i stærkt begrænset omfang.
1g og 2g eleverne skal fortsætte den virtuelle undervisning til 10/5. Det er godt nok længe men vi må sammen forsøge at få tingene til at fungere på samme måde som vi har gjort indtil nu.

I hører nærmere snarest men 3g eleverne kan altså glæde sig til at komme i skole fra 15/4

/Lars Bluhme, rektor d. 7.4


På baggrund af Statsministerens udmelding er Odder Gymnasium lukket til og med den 13/4

Kære alle 

Så blev perioden med skolelukning forlænget til og med d. 13/4 – altså efter Påske. Vi fortsætter den virtuelle undervisning og de kommende terminsprøver i 2g og 3g afholdes dermed også virtuelt. 
Vedr. de aflyste studieture får skolen i disse dage refunderet de indbetalte beløb, således der er noget at rejse for i efteråret 2020 for 2g eleverne, som til den tid er blevet 3g elever. 
Vi glæder os til at ses. 

/Lars Bluhme, rektor d. 23/3


Aflysning af studieturer

Kære elever (og lærere)

Så blev Verden orange og studieturene er hermed aflyst. Det havde jeg / vi også regnet med i det sidste stykke tid.

Vi er i dialog med rejseselskabet for at få refunderet de indbetalte beløb og med den seneste udmelding er jeg optimistisk. MEN VI HAR ENDNU IKKE DET ENDELIGE TILSAGN.

Og i skal naturligvis afsted på studietur, så vi planlægger med at lave studieture i efteråret, når I kommer 3g

I hører nærmere, når jeg får information

/Lars Bluhme, rektor d. 13/3


Hjemmeundervisning pga. Covid-19

Kære elever (og lærere)

I de kommende 14 dage skal I alle arbejde noget anderledes.
Skemaet i Lectio består, således at I har de fag, som I ellers ville have haft på skolen på de tidspunkter, der er angivet. Og I har den sædvanlige mødepligt. Men da skolen er lukket, skal dette foregå virtuelt. 

I skal lave lektier som normalt og i stedet for gennemgang på klassen, skal I besvare opgaver derhjemme individuelt, som læreren har stillet. Afhængig af hvad den enkelte lærer meddeler jer, skal I enten skrive jeres besvarelser i et dokument I deler med læreren med det samme eller gemme jeres besvarelser til en mundtlig gennemgang, når vi får lov at mødes igen. Eller en kombination af dette. Læreren vil registrere fravær som sædvanligt ved enten at registrere de delte dokumenter eller ved anden tilbagemelding på aktiviteten.
Der kan være andre variationer afhængig af fag og lærer, men det væsentlige er at der foregår en faglig aktivitet i et omfang, der svarer til det planlagte skema. Så se instruktionerne for den enkelte time på Lectio

 

Lærerne vil få særskilt besked med lidt flere detaljer

 

/Lars Bluhme, rektor d. 12/3


På baggrund af Statsministerens udmeldinger onsdag lukkes Odder Gymnasium fra torsdag d. 12/3 til og med søndag d. 29/3.

Vi vil i perioden udmelde undervisningsaktiviteter til eleverne på vores studieadministrative system (Lectio) - så hold jer orienteret der.

 

/Lars Bluhme, rektor d. 11/3


Nyt om Gallafesten og studieture -  information til jer alle på Odder Gymnasium om den aktuelle situation vedr. Covid-19.

På baggrund af regeringens opfordring til at afholde sig fra større arrangementer flyttes Gallafesten til d. 2/5. Opfordringen gælder godt nok kun arrangementer over 1000 deltagere men lige netop til Gallafesten er vi mange samlet på meget lidt plads og tager mad fra en fælles buffet. Derfor vurderes det at det er et arrangement forbundet med en vis risiko i den nuværende situation. Billetterne vil naturligvis gælde til den nye dato og hvis det ikke er muligt at komme pga. det nye tidspunkt, refunderes beløbet.

Vedr. studieturene for 2g holder vi os konstant ajour med situationen og de gældende rejsevejledninger fra UM. Vi er i dialog med rejsebureauet om en evt. flytning af studieturene til efteråret, hvis det skønnes nødvendigt.

Nærmere information følger.

/Lars Bluhme, rektor d. 9/3