om OG

Det sker på OG

 • Torsdag den 26. og fredag den 27. august afholdes Introdøgn for 1g, hvor de gennem forskellige aktiviteter kommer til at lære hinanden og OG at kende.
 • Torsdag den 9. september, 3. modul - fællessamling.
 • Onsdag den 15. september starter 2g's flerfaglige forløb.
 • Torsdag den 16. september besøger et hold piger Kamstrup på 'Girls Day in Science'.
 • Torsdag den 30. september afholdes den årlige sciencedag med besøg fra 9. klasserne på områdets folkeskoler.
 • Lørdag den 2. oktober afholdes jubilæumsfest for studenterårgangene: 1986-1991-1996-2001-206-2011-2016-2019.
 • Tirsdag den 5. oktober indbydes forældre til 1g-eleverne til en orienteringsaften med fokus på det kommende studieretningsvalg.
 • Tirsdag den 12. oktober skal der være afgivet studieretningsvalg af alle 1g elever SENEST kl. 8.30.
 • Mandag den 23. oktober er første dag med brobyggere på besøg. Elever fra 9. og 10. klasse fra lokalområdets og efterskoler vil deltage i 2- og 3-dages forløb i ugerne 43, 43 ,45, 46, 47 og 50.
 • Onsdag den 27. oktober, 3. modul - fællessamling.
 • Mandag den 1. til fredag den 5. november er der studieture for 3g.
 • Mandag den 8. november er 1g'ernes første dag i studieretningsklasserne; der vil være et intro-ryste-sammen-arrangement.
 • Mandag den 22 november starter 2.g'ernes innovationsuge.
 • Mandag den 29. november og ugen ud er 3a på sprogrejse til Dresden og Málaga.
 • Onsdag den 1 til fredag den 3. december er n'erne på musikhyttetur.
 • Mandag den 913 december, 3. modul - fællessamling.
 • Tirsdag den 21. december - juleafslutning

Corona-retningslinjer ved skolestart august 2021

Nu starter skoleåret op, og vi kan heldigvis mødes under mere normale forhold:

 • der er ikke længere krav om test før fremmøde eller brug af mundbind
 • der udføres ikke test på skolen
 • kantinen åbner for almindeligt salg
 • der er ikke længere krav om afstand på skolen eller forbud mod at blande klasserne


Vi skal selvfølgelig stadig alle sammen være opmærksomme på symptomer, så man skal blive hjemme og få en test, hvis man får Corona-symptomer. Hvis man konstateres smittet og har været på skolen, skal vi have besked ift. at hjælpe med at inddæmme smitten - det er fortsat reglen, at nære kontakter identificeres og testes (men der er ikke krav om selv-isolation for nære kontakter, hvis de er færdig-vaccinerede).

Og hold stadig alle sammen fokus på god hygiejne (brug håndsprit mm), både på skolen og generelt.

Fra starten af skoleåret kan vi ikke samles alle på en gang, da det store forsamlingsforbud på 500 personer også gælder for os, men vi glæder os over, at vi nu kan samle jer årgangsvist!

Hvis der i skoleårets løb skulle komme ændrede retningslinjer, vil vi selvfølgelig give jer besked.