om OG

Orienteringsaften 2022

Det er nu muligt at se eller gense mandagens virtuelle orienteringsaften.

Det sker via følgende link: https://vimeo.com/664407679/00b29ad687

I kan også se en rundvisning her: https://vimeo.com/519438792/2a865d5819

Corona og Odder Gymnasium

Som gymnasium er vi underlagt forskellige love og regler, der fastlægger de rammer, som vi driver skole under – både i al almindelighed og nu med Corona-retningslinjer. Vi bestræber os hele tiden på at finde en balance mellem ønsket om at ”holde skole” med almindelig undervisning og forskellige fælles aktiviteter – og anstrengelserne for at undgå smitte på skolen.

Regler ved fremmøde: 
Man skal have et gyldigt Coronapas, når man møder på gymnasiet (både elever, personale og gæster) – og man skal selvfølgelig blive hjemme, hvis man har symptomer. Der skal benyttes visir/mundbind på indendørs fællesområder. Aktuelt er alle tværgående aktiviteter af primært social karakter aflyst eller udsat. Man opfordres til løbende screeningstest (2 gange pr uge) uanset om man er vaccineret eller tidligere smittet.

Vi har håndsprit på skolen og vurderer løbende, om der skal gøres andet ift. forskellige aktiviteter på skolen.

Undervisning hjemme:
Gymnasier kan i et vist omfang lave virtuel undervisning i det enkelte fag, og når det er tilfældet, indgår stoffet fx efterfølgende til eventuel eksamen på helt almindelige vilkår. Nogle faglige emner kan fint eller endda med fordel tilrettelægges som virtuel undervisning, mens andre emner eller aktiviteter er svære at gennemføre eller giver dårligere læring – og det kan opleves forskelligt fra elev til elev.

Derudover er der situationer, hvor et gymnasium hjemsender elever efter enten generel beslutning for sektoren (alle gymnasier) eller efter et specifikt påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Her er der forskellige tilpasningsmuligheder ved en eventuel eksamen, idet man så underviser under en nødbekendtgørelse. Der er altså en vigtig skelnen mellem virtuel undervisning og hjemsendelse.

Fravær:
Hovedreglen for fravær er, at man registreres fraværende, hvis man ikke er til stede i undervisningen – uanset om fraværet skyldes fx testtid eller sygdom. Til gengæld inddrages årsagen til fraværet i vurderingen af, om der skal iværksættes sanktioner for den enkelte elev ifm. fravær. Med andre ord: Man må godt være syg, men skal sørge for at angive sin fraværsårsag i Lectio – og hvis det er muligt, skal testtider lige som fx tandlægetider lægges uden for undervisningstiden.

Information til eleverne:
Hovedreglerne for eleverne, som også fremgår af forsiden på vores studieadministrative system (Lectio), er følgende:

Hav fortsat opmærksomhed på eventuelle symptomer - og husk god hygiejne. Bliv hjemme, hvis du er testet positiv eller har symptomer - og kontakt os straks, hvis du bliver testet positiv.

Generelle regler på gymnasiet og Særlige regler ved sygdom eller (mistanke om) smittte. (4. januar 2022)

I oversigten herover (klik på den orange overskrift) fremgår bl.a. hvilke ting man skal være opmærksom på, fx om at være nær kontakt / husstandskontakt eller øvrig kontakt (og tidsrum for dette), om brugen af PCR-test / kviktest, om selvisolation mv. Hvis man testes positiv, skal man altid kontakte smitteopsporingen for at få hjælp til at identificere nære kontakter og få relevante PCR-test. Man skal også kontakte os/skolen, for vi skal have overblik over situationen og har pligt til at informere relevante grupper. Da vil vi bede den smittede elev om lov til, at vi videregiver navnet til den relevante gruppe (fx deres klasse og lærerteam) – så det må man gerne orientere om straks sammen med tidspunkt for test og type af test (kviktest / PCR-test).

Det sker på OG

 • 2022 (Ændringer kan forekomme)
 • Mandag den 3. januar - første skoledag efter juleferien 
 • Onsdag den 5. januar - første fysiske mødepas. HUSK gyldigt coronapas
 • Mandag den 10. januar - orienteringsaften for kommende elever kl. 19.30 - 21.30 - VIRTUELT
 • Mandag den 10. januar - brobygning 'Parat til gym' med elever fra 9. og 10. klasse - mandag, tirsdag og onsdag
 • Tirsdag den 11. januar - Georg Mohr-konkurrence, 2. runde
 • Torsdag den 27. januar - 3g Id ski-ekskursion til Østrig - til og med mandag den 31. januar
 • Tirsdag den 1. februar, 3. modul - fællessamling
 • Mandag den 14. til fredag den 18. februar - vinterferie
 • Lørdag den 5. marts - gallafest, KUN for 3g elever og forældre
 • Onsdag den 9. marts - start på SRP-opgave, 3g 
 • Tirsdag den 22 marts - aflevering af SRP-opgave, 3g
 • Torsdag den 24. til fredag den 25. marts - terminsprøver 2g
 • Mandag den 28. marts til fredag den 1. april - terminsprøver 3g
 • Mandag den 28. marts til fredag den 1. april - studierejser 2g