Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Odder Gymnasium. Således er det bestyrelsen der i samarbejde med rektor er ansvarlig for skolens økonomi og for at skolen anvender de tildelte midler i overenstemmelse med regler og retningslinier udstedt af Undervisningsministeriet. 
Det er derudover bestyrelsen som ansætter og afskediger rektor.
Bestyrelsen på et statsligt, selvejene gymnasium er på mange måder således sammenlignelig med bestyrelser i erhvervslivet.

Bestyrelsen er sammensat således: 

 • Direktør Bent Engelbrecht (Formand)  
 • Borgmester Uffe Jensen (Odder Kommune)  
 • Udviklingschef Karsten Geertsen (UdviklingOdder) 
 • Skoleleder Erik Nørgaard Mønster (Vestskolen, Odder)  
 • Skoleleder Inge Pedersen (Skolerne i Malling, Beder og Mårslet) 
 • Direktør Erik Hygum (VIA University College)
 • Professor Hans Kjeldsen (Aarhus Universitet) 
 • Lektor Tove Thomassen (Repræsentant for personalet) 
 • Lektor Niels Jensen (Repræsentant for personalet)
 • Camilla Angaard Nielsen (Repræsentant for eleverne) 
 • Cecilie Grith Saarup (Repræsentant for eleverne) 
 • Rektor Lars Bluhme (Sekretær) 
 • Vicerektor Anne Bisgaard Vase (Protokolfører)