Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Odder Gymnasium. Således er det bestyrelsen der i samarbejde med rektor er ansvarlig for skolens økonomi og for at skolen anvender de tildelte midler i overenstemmelse med regler og retningslinier udstedt af Undervisningsministeriet. 
Det er derudover bestyrelsen som ansætter og afskediger rektor.
Bestyrelsen på et statsligt, selvejene gymnasium er på mange måder således sammenlignelig med bestyrelser i erhvervslivet.

Bestyrelsen er fra 1. august 2023 sammensat således: 

 • Lektor Stine Liv Johansen (Formand)  
 • Borgmester Lone Jakobi (Odder Kommune)  
 • Udviklingschef Karsten Geertsen (UdviklingOdder) 
 • Skoleleder Erik Nørgaard Mønster (Vestskolen, Odder)  
 • Skoleleder Inge Pedersen, Mårslet Skole (Skolerne i Beder, Malling og Mårslet) 
 • Vicedirektør Susanne Søndergaard Hansen (VIA University College)
 • Professor Hans Kjeldsen (Aarhus Universitet) 
 • Lektor Heidi Hesselbjerg Kristensen (Repræsentant for personalet) 
 • Lektor Jakob Bang (Repræsentant for personalet)
 • Rosa Longhi (Repræsentant for eleverne) 
 • Nova Clara Schmidt-Persson (Repræsentant for eleverne)
 • Rektor Anne Bisgaard Vase (Sekretær) 
 • Pædagogisk leder Lise Nygaard Arge (Protokolfører)