karakterer og mindset

Karakterer og mindset

På OG nedtoner vi fokus på karaktererne og arbejder i et træningsrum, hvor det er tilladt at fejle i læreprocessen. Vi forsøger at skabe et både trygt og udfordrende læringsrum for eleverne og vi sætter fokus på ”at lære for at lære”. Vi prioriterer tid til formativ evaluering, hvor læreren som læringsvejleder giver professionel sparring, så eleven bliver aktiv i egen læreproces og får styrket motivationen og evnen til at kunne tilegne sig ny viden.

I samarbejde med Undervisningsministeriet, Kompetencefonden og et forskerteam fra konsulentfirmaet, Navigent, er OG medskaber af ny viden og nye redskaber til udvikling af elevernes læring. Vi deler jævnligt vores viden internt på skolen og med andre uddannelsesinstitutioner.

Konkret har vi arbejdet med karakterfrie klasser i et forsøg på at imødekomme det stigende fokus på præstation og performance, vi ser hos både elever og i samfundet generelt. I det karakterfri miljø fokuserer vi på, at den enkelte elev får redskaber til at opnå vedholdenhed, når det er udfordrende og robusthed til at blive mere og mere selvstændig i processen med at lære.

At være karakterfri betyder ikke, at man lærer eller udfordres mindre - tværtimod arbejder vi fokuseret på at lære mere og bedre ved at have fokus på elevernes mindset i forhold undervisningen. Vi udvikler mindset ved at justere på en række pædagogiske værktøjer, - vi giver mere detaljeret feedback og evaluering, som peger frem mod de næste udfordringer, vi laver porteføljearbejde, hvor vi samler og arbejder med afleveringer, og vi afholder elevsamtaler, hvor man får hjælp til at arbejde målrettet med egne styrker og udfordringer.

Pga. vores erfaringer fra ovenstående projektklasser, får vores elever i dag kun de lovpligtige standpunktskarakterer, - og selvfølgelig et almindeligt eksamensbevis. Vi nedtoner karaktererne i det daglige, så eleverne kan fokusere deres kræfter på at lære.

For yderligere indformation, adgang til materiale og/eller adgang til projekthjemmesider fra div. konferencer, må man meget gerne tage kontakt til skolen.