Globalt udsyn

Globalt udsyn

På OG har vi en stærk international profil. Vi mener, at udviklingen af elevernes forståelse for andres og egen kultur samt interesse for globale problemstillinger er en hjørnesten i elevernes almene dannelse.
Derfor tager vi på OG både ud i verdenen og inviterer verdenen indenfor. I 2g er alle elever på studietur i udlandet, hvor de i en faglig ramme bliver udfordret i mødet med en ny kultur.

Sprogfagene på OG spiller en central rolle i arbejdet med at udfordre eleverne på deres internationale udsyn, for vi mener at “sprog gør klog”.
De sproglige studieretninger er således på sprogrejse i 3g.

  • Tysk samarbejder med St. Benno Gymnasiet i Dresden.
  • Spansk samarbejder med Sprogskolen Debla og Instituto Huelin i Málaga
  • Græsk/Latin studieretningen kommer på en studietur i 3g til Athen i Grækenland


Derudover afholder vi bl.a. sprogtemadage og arrangementer med fokus på sprog, kultur og globale problemstillinger.

I samarbejde med Undervisningsministeriet har OG afholdt konferencer for andre ungdomsuddannelser og bidraget ved nordisk ministermøde med fokus på sprogfagenes udvikling af eleven som borger og kosmopolit. Vores nuværende indsats inden for området er et resultat af disse og andre udviklingsprojekter i tidens løb. For yderligere indformation, adgang til materiale og/eller adgang til projekthjemmesider fra div. konferencer, må man meget gerne tage kontakt til skolen.

Se film