Engineer the future

Om OGs profil og historie

I samarbejde med Undervisningsministeriet har OG afholdt konferencer om innovation i STX på Aarhus Universitet og OG har desuden haft samarbejder med fokus på innovation med bl.a Frontløberne, Kaospiloterne og det svenske Viktor Rydberg Gymnasium. Vi har desuden haft flere "innovationsklasser" og har de sidste år samarbejdet på tværs af studieretninger og årgange med projektet "Engineer the future".

De mange års udviklingsprojekter har forankret sig i vores nuværende indsats. I løbet af årene på OG, vil alle elever blive trænet i at skabe værdi for andre lokalt såvel som globalt. Med afsæt i stærk faglighed skal eleverne lave konkrete løsninger på konkrete problemer. Ofte involverer det opbygning af prototyper via vores makerspace, og samarbejder med aktører uden for skolen.

Vi introducerer eleverne til den innovative arbejdsproces i trygge rammer og dernæst møder eleverne virkelige problemstillinger, når deres viden anvendes uden for klasselokalet. Dette sker som minimum i vores "innovations-uge" i 2g, men vil formentlig allerede være trænet i enkelt- og flerfaglige projekter for de enkelte klasser inden.

Vi mener at evnen til at tage en hvilken som helst problemstilling - stor eller lille - og identificere enkelte løsbare problemer indenfor problemstillingen er en fantastisk evne, som vi meget gerne vil lære vores elever at tilegne sig.
Vi sigter efter tilmed efter at lykkes med også at vise dem, at de rent faktisk kan bidrage med virkelige løsninger på de problemer de identificerer.

Engineer the future

I skoleårene 2019-20 og 2020-21 har en gruppe af de naturvidenskabelige lærere på OG været tilknyttet et pilotprojekt i Region Midt med titlen "Engineer the future". "Engineering" i gymnasiet handler om at arbejde på at løse virkelighedsnære udfordringer med brug af de samme del-processer som fx ingeniører benytter i deres arbejde. For eksempel er prototyper et centralt element i udviklingen.

En række af de udviklede aktiviteter indgår nu som del af undervisningen i de naturvidenskabelige fag lige som den konkrete tilgang til emnerne har sat sig spor i den daglige undervisning.

Engineering-undervisningen trækker spor tilbage til vores makerspace-projekt, hvor vi begyndte at arbejde med 3d printer, prototyper og konkrete fysiske produkter i vores innovative projekter.

Læs mere om "Engineer the future" generelt:

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/engineeringforloeb-til-gymnasiet/

 

Konkrete forløb og aktiviteter

I løbet af vores seneste projekt med "Engineer the future" har OGs elever og lærere arbejdet med en række forskellige emner og aktiviteter som escape room, mayonnaise og vaskepulver. Læs mere om de enkelte forløb her:

Escape room:

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/engineeringforloeb-til-gymnasiet/engineeringforloeb-escape-room/

Design din egen mayonnaise:

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/engineeringforloeb-til-gymnasiet/engineeringforloeb-design-din-egen-mayonnaise/

Vaskepulver:

https://engineerthefuture.dk/engineering-i-gymnasiet/engineeringforloeb-til-gymnasiet/engineeringforloeb-vaskepulver/

Ud over ovennævnte har der i undervisernes fagblad (LMFK-bladet for matematik-, fysik- og kemilærerne) været artikler om Engineering og de konkrete undervisningsforløb

http://www.lmfk.dk/index.phtml?sek_id=48 Nr 2 maj 2021