Digital dannelse og trivsel

Digital dannelse og trivsel

På OG er digital dannelse et nøglebegreb gennem alle tre år. Vi mener at læren om den digitale del af samfundet og hverdagen er en central del af den almene dannelse eleverne skal opnå mens de er hos os.

I faglige forløb lærer eleverne at lokalisere, evaluere, reflektere, producere, organisere og kommunikere med den digitale omverden. Eleverne trænes i at omgås digitale og sociale medier hensigtsmæssigt og ansvarligt og at benytte relevante digitale platforme og medier effektivt, kritisk, kreativt og innovativt.

På OG udvikler vi løbende læringsrummmet via IT, og IT indgår helt naturligt i hverdagens undervisning. Samtidig lærer eleverne om IT. Således afholdes eksempelvist lektioner, hvor vi underviser eleverne i sociale medier, forstyrrelser og vores hjernes kapacitet (eller mangel på samme) til at multitaske. Målet er at eleverne kommer ud fra Odder Gymnasium, med en sund, kritisk holdning til IT, samtidig med at de har opnået kompetencer til at udnytte mulighederne i teknologierne.

Vores nuværende indsats er et resultat af flere projekter og netværks-samarbejder, - bl.a. med undervisningsministeriet og Danske Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker.
Disse samarbejder - og mange andre - har ledt os frem til vores progressionsplan for digital dannelse, hvor vi har fokus på adfærd, plagiat vs inspiration, informationssøgning, kollaboration, formidling og på eleven som digital redaktør.

Endvidere har vores mange projekter ledt frem til en klarere kommunikationsstrategi, som indebærer en klar holdning til sociale medier, til udvikling og brug af hjemmesider i undervisningen og til integration af google apps i det daglige arbejde.

Endeligt har vores mangeårige fokus på intelligent brug af IT og digital dannelse medvirket til, at vi har kunnet bidrage til udviklingen af de digitale eksaminer i STX i Danmark, og samtidig har vi kunnet bidrage til udviklingen af programmeringsforløb og talrige samarbejder.

Hvis du ønsker yderligere information, eller adgang til konkrete materialer er du mere end velkommen til at tage kontakt til skolen.