spansk-engelsk-psykologi

Spansk-engelsk-psykologi-linjen

Spansk-engelsk-psykologi-linjen er en sproglig studieretning, hvor du med engelsk og spansk får udviklet din verdensopfattelse og sproglige sans i mødet med andre kulturer.

I spansk er der særligt fokus på Spanien og Sydamerika, og du bruger sproget som indgang til at forstå en fremmed verden.
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • moderne tekster, film og billeder om emner som "religion og politik" eller "krig og kærlighed"
  • din evne til at formulere dig og formidle stoffet - herunder også dine egne holdninger til de temaer, som vi arbejder med
  • tv-spots, nyhedsudsendelser, aviser og blade på spansk om aktuelle eller historiske emner.

 
Engelsk handler om menneskers tanker, ideer og identitet med britiske og amerikanske forhold - og dit eget sprog -  i centrum.
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • emner som "den amerikanske drøm" eller "kulturmøder - kulturblanding - kulturkonflikt?" fx ud fra Latinos i USA (12% af befolkningen!) eller USA i Latinamerika
  • film, billeder og moderne tekster - men også fx Shakespeares drama "Hamlet" - og engagerede diskussioner på engelsk af disses indhold og synspunkter
  • din evne til at formulere dig flydende og nuanceret både skriftligt og mundtligt i en globaliseret verden.

 
I psykologi får du indblik i de grundlæggende redskaber til at analysere og reflektere over psykologiske forhold, fagligt og alment.
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig
  • nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, læring samt personlighed og identitet
  • vurdering af betydningen af historiske og kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd.


Hvis du ønsker denne studieretning, skal du vælge spansk som dit 2. fremmedsprog.

Fag på spansk-engelsk-psykologi-studieretningen

Fag i studieretningspakken (forventet niveau i parentes):
spansk (A), engelsk (A), psykologi (B)

Obligatoriske fag:
biologi (C), dansk (A), fysik (C), historie (A), idræt (C), kunstnerisk fag = billedkunst, mediefag eller musik (C), matematik (C), kemi/naturgeografi (C), oldtidskundskab (C), religion (C), samfundsfag (C)

Tværfagligt desuden:
almen studieforberedelse

Valgfag (antal og niveau):
2 valgfag på mindst B-niveau. Et af valgfagene skal være et naturvidenskabeligt fag eller matematik på B-niveau.

Videregående uddannelser

Til mange videregående uddannelser skal du ud over en bestået studentereksamen også have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Nogle studier har yderligere et karakterkrav for disse fag. Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk.

Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine 2 valgfag (klik på niveauet til højre).

Med denne studieretning har du adgang til næsten alle korte og mellemlange videregående uddannelser, herunder fx fysioterapeut, folkeskolelærer eller sygeplejerske.

I forhold til lange videregående uddannelser vil du have adgang til en lang række uddannelser primært inden for det sproglige område som fx amerikanske studier, spansk, lingvistik eller retorik. Afhængigt af dine individuelle valgfag vil du have adgang til yderligere studier - med matematik (B) som valgfag også til samfundsvidenskabelige studier som psykologi eller sociologi.

Læs mere om videregående uddannelser.