samfundsfag-engelsk-matematik

Samfundsfag-engelsk-matematik-linjen

På samfundsfag/engelsk-linjen får du mange vinkler på samfundsmæssige og kulturelle forhold i den engelsktalende verden - og ikke mindst Storbritannien og USA.

I samfundsfag får du indblik i de dynamiske og komplekse kræfter, der påvirker samfundsudviklingen.
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • politiske holdninger som konservatisme, liberalisme og socialisme
  • interntional politik - som fx magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa / EU
  • sociologi - som fx massemedier og meningsdannelse - og demokratiopfattelser, velfærdsprincipper og økonomi nationalt, regionalt og globalt. 


Engelsk handler om menneskers tanker, ideer og identitet med britiske og amerikanske forhold - og dit eget sprog -  i centrum.
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • medier, kommunikation og politik - fx med udgangspunkt i valgtaler fra de amerikanske præsidentvalg
  • film, billeder og moderne tekster - men også fx Shakespeares drama "Hamlet" - og engagerede diskussioner på engelsk af disses indhold og synspunkter
  • din evne til at formulere dig skriftligt og mundtligt i en globaliseret verden. 


M
atematik handler om logisk tænkning og løsning af opgaver og problemer med matematiske metoder. 
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • beviser for matematiske sætninger - som fx Pythagoras sætning eller formler for forskellige figurers arealer
  • opstilling af modeller og vurdering af deres begrænsninger - fx ved prognoser af samfundsfaglig art inden for områder som vælgeradfærd eller integration
  • avancerede IT-værktøjer - og lærer, hvornår det kan betale sig at bruge dem.

Fag på samfundsfag-engelsk-matematik-studieretningen

Fag i studieretningspakken (forventet niveau i parentes):
engelsk (A), matematik (B), samfundsfag (A)

Obligatoriske fag:
biologi (C), dansk (A), fysik (C), historie (A), idræt (C), kunstnerisk fag = billedkunst, mediefag eller musik (C), kemi/naturgeografi (C), oldtidskundskab (C), religion (C), 2. fremmedsprog (B ved fortsættersprog, A ved begyndersprog)

Tværfagligt desuden:
almen studieforberedelse

Valgfag (antal og niveau):
2 valgfag, herunder mindst 1 på mindst B-niveau.

Spansk som 2. fremmedsprog indgår som et valgfag på A-niveau i 3g.

Videregående uddannelser

Til mange videregående uddannelser skal du ud over en bestået studentereksamen også have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Nogle studier har yderligere et karakterkrav for disse fag. Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk.

Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine 2 valgfag og dit 2. fremmedsprog (klik på niveauet til højre).

Med denne studieretning har du adgang til næsten alle korte og mellemlange videregående uddannelser, herunder fx fysioterapeut, kommunikationsmedarbejder, sygeplejerske eller folkeskolelærer.

I forhold til lange videregående uddannelser vil du have adgang til en lang række uddannelser primært inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder som fx engelsk, psykologi, sociologi eller statskundskab. Afhængigt af dine individuelle valgfag vil du have adgang til yderligere studier - med matematik (A) og fysik (B) som valgfag også til en række matematiske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studier som fx økonomi.
Læs mere om videregående uddannelser.