musik-matematik-biologi

Musik-matematik-biologi-linjen

Musik-linjen er en musisk/kreativ linje, hvor du får udfordret og udviklet dit musikalske univers. Du får samtidig en god basis både i sprog og naturvidenskab/matematik.

I musik kommer du til at spille, synge og analysere forskellige genrer af musik – og senere også tilrettelægge og arrangere musikalske forløb. 
Du kommer bl.a. til at: 

  • arbejde med vidt forskellige genrer fra rock og pop over musical-musik og opera til blues og folkemusik
  • udfolde dig som sanger og instrumentalist - både i grupper af forskellig størrelse og alene 
  • få mulighed for at optræde ved forskellige lejligheder på OG
  • indgå i kreative processer 
  • lære forskellig musikteori (fx nodelære, hørelære og harmonilære) og træne analyse af musik og tekst. 


Musik
er det fag, som tegner denne studieretning. For at give dig optimal mulighed for at præge linjen i sproglig eller naturvidenskabelig retning er matematik (B) og biologi (C) valgt som de øvrige studieretningsfag. Dermed har du på denne linje matematik og engelsk på samme niveau (B), og du vælger et naturvidenskabeligt fag på B-niveau og 2. fremmedsprog på B- eller A-niveau. 
Du toner musiklinjen ved at vælge mindst 1 af følgende fag på A-niveau: biologi, engelsk, fransk (fortsætter), kemi, matematik eller tysk (fortsætter).

Matematik handler om at træne din logiske tankegang og din evne til at løse opgaver og problemer.  Du kommer til at arbejde med emner af vidt forskellig type med fokus på både teori - som fx geometri - øvelser og avancerede IT-værktøjer.

Biologi handler om det levende og samspillet i naturen mellem det levende og det omgivende miljø. Inden for emner som "Feder sukker" og "genetik - det ideelle barn" vil du udføre masser af spændende forsøg - bl.a. ved at måle og analysere din egen krops reaktioner overfor forskellige reaktioner.

Hvis du ønsker denne studieretning, skal du vælge musik som dit kunstneriske fag i 1.g.

Fag på musik-matematik-biologi-studieretningen

Fag i studieretningspakken (forventet niveau i parentes):
biologi (C), matematik (B), musik (A)

Obligatoriske fag:
dansk (A), engelsk (B), fysik (C), historie (A), idræt (C), kemi/naturgeografi (C), oldtidskundskab (C), religion (C), samfundsfag (C), 2. fremmedsprog (B ved fortsættersprog, A ved begyndersprog)

Tværfagligt desuden:
almen studieforberedelse

Valgfag (antal og niveau):
3 valgfag, herunder mindst 1 på A-niveau og mindst 1 på mindst B-niveau.

Spansk som 2. fremmedsprog indgår som et valgfag på A-niveau i 3g.

Bemærk, at du skal vælge mindst 1 af følgende fag på A-niveau: biologi, engelsk, fransk (fortsætter), kemi, matematik eller tysk (fortsætter) (lovkrav).

Videregående uddannelser

Til mange videregående uddannelser skal du ud over en bestået studentereksamen også have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Nogle studier har yderligere et karakterkrav for disse fag. Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk.

Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine 3 valgfag og dit 2. fremmedsprog (klik på niveauet til højre).

Med denne studieretning har du adgang til næsten alle korte og mellemlange videregående uddannelser, herunder fx fysioterapeut, kommunikationsmedarbejder, sygeplejerske og folkeskolelærer.

I forhold til lange videregående uddannelser vil du have adgang til en lang række uddannelser inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder som fx musikvidenskab (med adgangsprøve), psykologi eller sociologi. Afhængigt af dine individuelle valgfag vil du have adgang til yderligere studier inden for alle områder - med matematik (A) og fysik (B) som valgfag til en række matematiske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studier.

Læs mere om videregående uddannelser.