videregående uddannelse

Videregående uddannelse

Efter studentereksamen kan du vælge at læse videre på en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

En kort videregående uddannelse kaldes en erhvervsakademiuddannelse og varer som regel 2 år. Det kunne fx være datamatiker, multimediedesigner eller laborant.

En mellemlang uddannelse kaldes en professionsbacheloruddannelse og varer som regel 3 ½ år. Det kunne fx være folkeskolelærer, pædagog, sygeplejerske.

En lang videregående uddannelse er bygget op som en 3-årig bachelor som kan efterfølges af en 2-årig kandidatuddannelse. Det kunne fx være på et af universiteterne - fx i fag som medicin, jura eller inden for et af dine fag fra gymnasiet - DTU (Danmarks tekniske universitet) eller CBS (Copenhagen Business School).

Endelig findes der særlige uddannelser, som ikke hører til i ovenstående grupper. Det gælder fx visse kunstneriske uddannelser, uddannelser inden for politi og forsvar samt enkelte andre.

I løbet af din tid på OG vil du møde forskellige repræsentanter og rollemodeller fra videregående uddannelser som en del af din karrierelæring. Det sker både via besøg hos uddannelsesinstitutioner og med foredrag på gymnasiet - og ved de særlige brobygningsdage, hvor studerende overtager undervisningen på OG (Det rullende Universitet fra Aarhus Universitet og Via på Vejen fra VIA University College).

Adgangskrav

Til mange videregående uddannelser skal du ud over en bestået studentereksamen også have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Nogle studier har yderligere et karakterkrav på disse fag.

Hvis du overvejer en bestemt videregående uddannelse, skal du søge på ug.dk. Her kan du se, hvor uddannelsen udbydes, hvilke særlige adgangskrav der er og meget mere. Her kan du se alle detaljerne om den specielle uddannelse. Bemærk, at disse kan ændres - ændringerne meldes typisk ud to år før ikrafttræden.

Vær også opmærksom på, at hvis du har brug for at supplere bestemte fag efter studentereksamen (fag, som er specifikke adgangskrav på den uddannelse, du vil søge ind på), kan suppleringen betyde, at dit eksamensgennemsnit bliver lavere. Spørg studievejledningen, hvis du tror, det kan få betydning for dig.

Adgangskortet viser samtlige videregående uddannelser, som du har adgang til med forskellige fag og niveauer: Marker dine studieretningsfag (herunder også bi C og ke C) samt dit kunstneriske fag, 2. fremmedsprog og øvrige individuelle valgfag i 2g/3g til venstre på det rette niveau, så fremkommer de mulige videregående studier grupperet efter type.

OBS: Ikke alle fag optræder på listen hos adgangskortet - det skyldes, at de ikke optræder som egentligt specifikt adgangskrav på videregående uddannelser.
Visse fag vil alligevel blive krævet ved videre valg i studiet - fx ved valg af linjefag i læreruddannelsen - eller kan sikre, at du slipper for ekstra undervisning (såkaldt propædeutisk undervisning) undervejs - fx undervisning i latin/græsk på teologi- eller arkæologi-studiet.