Valgfag

Valgfag

På alle studieretninger er der mindst 2 valgfag, hvor det ene ligger i 2g og resten i 3.g. Valgfag er fag helt på linje med dine øvrige, obligatoriske fag og studieretningsfag - men de vælges af den enkelte elev for sig. Valget ligger i februar-april, og fagene starter så i august. Det er værd at bemærke, at nogle fag er specifikke adgangskrav til forskellige videregående uddannelser.

Vi udbyder valgfag inden for de forskellige hovedområder, så du som elev selv kan prioritere, hvad du vil fordybe dig i. Det afhænger af din studieretning, dit kunstneriske fag og fremmedsprog, hvilke muligheder du har - både ift. antal og bindinger på fagene. Se nærmere under den enkelte studieretning.

Ønsker man et valgfag på A-niveau, skal man have faget på B-niveau for at kunne opgradere det - og tilsvarende med B-niveau. Det kunne fx være matematik på A-niveau, som kan vælges i 3g af de elever, som har haft matematik på B-niveau i 1g-2g i deres studieretning. Eller det kunne være mediefag B, som kan vælges af de elever, som havde mediefag C som kunstnerisk fag i 1g. Nye fag er altid på C-niveau.

Bemærk, at særlige regler om begyndersprog betyder, at begyndersprog (spansk og fransk) enten er studieretningsfag (på A-niveau i en sproglig studieretning) eller optager en valgblok til A-niveau i 3g. 

Udbudte fag i 2g:

astronomi, billedkunst, design & arkitektur, filosofi, latin, psykologi (alle C), Fransk forts, Tysk forts, Matematik (alle C->B)

Udbudte fag i 3g:

Blok 1: biologi, fysik, kemi (alle C->B), latin C
Blok 2: 2. fremmedsprog (fransk fort, spansk, tysk forts.), engelsk, matematik, kemi, samfundsfag (alle B->A), idræt, psykologi (begge C->B), filosofi C
Blok 3: Kunstnerisk fag (billedkunst, mediefag, musik), idræt, samfundsfag (alle C->B), psykologi C

Bemærk:

  • Antal valgfag varierer fra studieretning til studieretning.
  • Man kan højest følge 1 fag fra hver valgblok.
  • Valgfag oprettes, hvis mindst 10 elever ønsker faget.

 

Se flere detaljer om muligheder og omfang under den enkelte studieretning.