matematik-fysik

Matematik-fysik-linjen

Fysik-matematik-linjen er en klassisk naturvidenskabelig linje, som med matematik-fysik-kemi giver dig en stærk naturvidenskabelig basis, og hvor du arbejder med omverdenen i både stor og lille skala.

I fysik udforsker du sammenhænge og regler i natur og teknik gennem praktiske eksperimenter. 
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • den fysiske beskrivelse af Universet - som fx Jorden som planet, Universets udvidelse og grundstoffernes dannelseshistorie
  • Newtons love om fx aktion og reaktion og elektromagnetisme (Ørsted)
  • fysik i det 21. århundrede


M
atematik handler om logisk tænkning og løsning af opgaver og problemer med matematiske metoder. 
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • beviser for matematiske sætninger - som fx Pythagoras sætning eller formlen for rumfanget af en kugle
  • opstilling af modeller og vurdering af deres begrænsninger - fx global opvarmning med udgangspunkt i FNs klimarapport  (om CO2-udledning og Jordens middeltemperatur) og Bjørn Lomborgs bog "Verdens sande tilstand"
  • avancerede IT-værktøjer - og lærer, hvornår det kan betale sig at bruge dem.


I kemi udforsker du, hvordan alt levende og den materielle verden er opbygget - stoffernes egenskaber, hvordan de omdannes og reagerer med hinanden.

Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • stoffers opbygning - som fx atommodeller, grundstoffernes periodesystem og kemisk bindingsteori
  • kemiske reaktioner - som fx. organiske reaktionstyper og reaktionshastigheder
  • selv at tilrettelægge og udføre kemiske eksperimenter - som fx fremstilling af alt fra knaldgas til kodimagnyler, bestemme chlorid-indholdet i havvand og forkulning af sukker.

Fag på matematik-fysik-studieretningen

Studieretningsfag (niveau i parentes):
matematik (A), fysik (A), kemi (B)

Obligatoriske fag:
dansk (A), engelsk (B), historie (A), idræt (C), informatik (C), kunstnerisk fag = billedkunst, mediefag eller musik (C), oldtidskundskab (C), religion (C), samfundsfag (C), 2. fremmedsprog (B ved fortsættersprog, A ved begyndersprog)

Valgfag:
2 valgfag.

Se detaljerne på valgfagsskemaet (eksempel fra årgangen 2022-25)

Videregående uddannelser

Til mange videregående uddannelser skal du ud over en bestået studentereksamen også have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Nogle studier har yderligere et karakterkrav for disse fag. Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk.

Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine valgfag og dit 2. fremmedsprog (klik på niveauet til venstre).

Med denne studieretning har du adgang til næsten alle korte og mellemlange videregående uddannelser, herunder fx bioanalytiker, fysioterapeut, sygeplejerske eller folkeskolelærer.

I forhold til lange videregående uddannelser vil du have adgang til en samtlige naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studier som fx fysik, kemi eller medicin samt til lang række uddannelser inden for sproglige, samfundsvidenskabelige og matematiske områder.
Afhængigt af dine individuelle valgfag vil du have adgang til yderligere studier.