engelsk-spansk

Engelsk-spansk-linjen

Engelsk-spansk-linjen er en sproglig studieretning, hvor du med tre fremmedsprog – engelsk, spansk og dit fortsættersprog fra grundskolen (fransk/tysk) – får udviklet din verdensopfattelse og sproglige sans i mødet med andre kulturer. 

I spansk er der særligt fokus på Spanien og Sydamerika, og du bruger sproget som indgang til at forstå en fremmed verden. 
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • moderne tekster, film og billeder om emner som "religion og politik" eller "krig og kærlighed"
  • din evne til at formulere dig og formidle stoffet - herunder også dine egne holdninger til de temaer, som vi arbejder med
  • tv-spots, nyhedsudsendelser, aviser og blade på spansk om aktuelle eller historiske emner. 


Engelsk handler om menneskers tanker, ideer og identitet med britiske og amerikanske forhold - og dit eget sprog -  i centrum. 
Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • emner som "den amerikanske drøm" eller "kulturmøder - kulturblanding - kulturkonflikt?" fx ud fra Latinos i USA (12% af befolkningen!) eller USA i Latinamerika
  • film, billeder og moderne tekster - men også fx Shakespeares drama "Hamlet" - og engagerede diskussioner på engelsk af disses indhold og synspunkter
  • din evne til at formulere dig flydende og nuanceret både skriftligt og mundtligt i en globaliseret verden - og på tværs af kulturelle grænser.

 

Dit fortsættersprog fransk/tysk har et stort sprogligt og kulturelt fællesskab med de øvrige fag i studieretningen, og Frankrig og Tyskland har nu og historisk en helt særlig rolle i Europa. Dit fortsættersprog har du på C-niveau, dvs. i 1 år.

 

Hvis du ønsker denne studieretning, skal du vælge spansk som dit 2. fremmedsprog i 1.g.

Fag på engelsk-spansk-studieretningen

Studieretningsfag (niveau i parentes):
engelsk (A), spansk (A), fransk/tysk forts. (C)

Obligatoriske fag:
biologi (C), dansk (A), fysik (C), historie (A), idræt (C), kemi (C)*, kunstnerisk fag = billedkunst, mediefag eller musik (C), matematik (B), oldtidskundskab (C), religion (C), samfundsfag (C)

Valgfag:
3-4 valgfag.
*Der er på denne studieretning mulighed for at vælge latin (C) i stedet for kemi C.

Se detaljerne på valgfagsskemaet (kan tilpasses)

Videregående uddannelser

Til mange videregående uddannelser skal du ud over en bestået studentereksamen også have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Nogle studier har yderligere et karakterkrav for disse fag. Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk.

Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine valgfag.

Med denne studieretning har du adgang til næsten alle korte og mellemlange videregående uddannelser, herunder fx fysioterapeut, folkeskolelærer eller sygeplejerske.

I forhold til lange videregående uddannelser vil du have adgang til en lang række uddannelser primært inden for det sproglige område som fx amerikanske studier, spansk, lingvistik eller retorik - men også til samfundsvidenskabelige studier som psykologi eller sociologi. Afhængigt af dine individuelle valgfag vil du have adgang til yderligere studier.