optagelsesprøve

Optagelsesprøve på OG

I år er der den tidlige optagelsesprøve d. 24/4 2024, primært for elever med prøvefri 9. klasse eller elever der ikke følger 2. fremmedsprog.

For øvrige elever, der fx ikke erklæres uddannelsesparate ved vurderingen sidst på skoleåret, ligger optagelsesprøven d. 14/6 kl. 10-14. Desuden ligger der "sene optagelsesprøver" (fx for elever, som var syge til den oprindelige optagelsesprøve, ikke bekræfter deres niveau ved afgangsprøven eller for sene ansøgere) d. 1/7 samt i august.

Ud over selve prøven afholdes en optagelsessamtale med rektor/studievejleder, normalt ca. 1-2 uger efter prøven. Herefter får du besked, om du kan optages på STX.

Den skriftlige prøve omfatter opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Nærmere information om optagelsesprocessen medsendes som bilag til de relevante elever.

Undervisningsministeriets hjemmeside om optagelsesprøven ses bl.a. et vejledende eksempel på prøven (næsten nederst på siden), så du kan se, hvilke typer opgaver der stilles.