Optagelse

Optagelse på OG

For at blive optaget på Odder Gymnasium skal du indsende en ansøgning via optagelse.dk Fristen for rettidig ansøgning er d. 1/3.

Der udsendes kvitteringsbreve til alle ansøgere direkte fra optagelse.dk. Den enkelte elev vil efterfølgende få besked om, på hvilket gymnasium der er reserveret plads til vedkommende. Det får rettidige ansøgere besked om senest d. 8. maj 2024 - vi sender breve via eboks til ansøgeren og værge(r) . Du vil så vidt muligt få plads på din 1. prioritering, se mere i afsnittet herunder.

Hvis du opfylder adgangsforudsætningerne, vil du sidst i juni blive optaget på det gymnasium, hvor der er reserveret plads til dig; også her vil du modtage besked i eboks. Hvis du ikke umiddelbart opfylder kravene, skal du gennem en optagelsesprøve og efterfølgende samtale (på det gymnasium, hvor der er reserveret plads).
 

Mere om reservation af plads

Der reserveres som hovedregel plads til dig på din 1. prioritering, medmindre gymnasiet ikke har plads. Ved optaget i 2024 fordeles eleverne med udgangspunkt i deres prioriteringer og deres afstand til ønsket gymnasium.

Det betyder, at vi på Odder Gymnasium optager alle 1. prioritetsansøgere, medmindre vi modtager flere 1. prioritetsansøgninger, end der er plads til på gymnasiet (skolens kapacitet). Hvis der er flere ansøgere end pladser, ser man på afstanden:

  • ansøgere, der bor tættest på, får reserveret en (foreløbig) plads
  • det er afstanden fra bopæl (folkeregisteradresse) til gymnasiet, der gælder (målt i transporttid)

Bemærk dog særlige regler om forrang for elever med handicap, TeamDanmark-godkendte 4-årige forløb eller ønske om sjældne studieretninger.

Får du ikke plads på din 1. prioritet, undersøges det, om du kan få plads på din 2. prioritet osv. Det er altså RIGTIGT vigtigt, at du overvejer, hvordan du vil prioritere dine ønsker - der "fyldes op" på gymnasierne med 1. prioriteter først.
Se mere om den tilpassede elevfordelingsaftale på Undervisningsministeriets hjemmeside fra 2023, som fortsat benyttes ved optaget 2024.

Bemærk: Hvis du ikke kan få opfyldt et af dine prioriterede ønsker, vil du altid få tilbudt plads på den type uddannelse, som du har søgt som 1. prioritet (fx det almene gymnasium / stx), hvis du i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne. Du vil ikke få mere end 45 minutters transporttid, medmindre du selv har søgt et gymnasium, som ligger længere væk. Også derfor skal du tænke over dine ønsker (inkl. eventuelle lavere prioriteringer).

Mere om adgangsforudsætningerne:

For at kunne optages på Odder Gymnasium er der tre veje, hvor den første vej vil være den langt mest almindelige:

  1. Du er erklæret uddannelsesparat og bekræfter dit niveau til afgangsprøverne (bestået afgangseksamen og mindst 3,0 i snit i de lovbundne prøver) * ELLER
  2. Du er ikke erklæret uddannelsesparat men får over 6,0 i snit i de lovbundne prøver ELLER
  3. Du optages efter konkret vurdering vha. en optagelsesprøve og efterfølgende samtale – hvis du her viser tilstrækkeligt niveau fagligt / studiemæssigt.

For at kunne optages efter vej 1 og 2 skal du også opfylde de øvrige krav: søge rettidigt, have haft prøveforberedende fransk/tysk i 5.-9. klasse og aflagt de relevante prøver.

* Hvis du er erklæret uddannelsesparat men ikke bekræfter dit niveau til afgangsprøverne (enten i 9. klasse eller med forbedringer i 10. klasse), vil du kunne optages efter den tredje vej herover. Hvis du har bestået afgangseksamenen og har mellem 2,0 og 3,0 i snit i de lovbundne prøver, skal du til en vejledningssamtale med skolens leder i stedet for optagelsesprøve og efterfølgende samtale – og har herefter ret til optagelse.

Optagelsesbetingelserne

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. klasse, er det stadig relevant, om du efter 9. klasse opfyldte alle krav for optagelse (havde "retskrav på optagelse"). I så fald gælder denne vurdering 2 år frem - du har fortsat retskrav på optagelse, blot du får søgt rettidigt. Der er ikke yderligere krav til, hvad du har foretaget dig (om du har gennemført 10. klasse, været i udlandet, arbejdet, været syg eller andet). 
Tilsvarende har ansøgere mulighed for at bruge et retskrav fra 10. klasse 1 år frem.

Hvis du ikke havde retskrav på optagelse efter 9. klasse, har du fortsat mulighed for at opnå retskrav efter 10. klasse på en række områder som beskrevet under adgangsforudsætningerne. Hvis du ikke opfylder kravene hverken i 9. eller 10. klasse inkl. efterfølgende år, vil du skulle til en optagelsesprøve og samtale. Disse elever vil medio juni (når årskarakterer og endelig UPV er på plads) blive indkaldt til optagelsesprøve og -samtale. 

Der er desuden mulighed for "betinget optagelse" af elever, der har været dokumenteret syge ved folkeskolens prøver og ellers opfylder kravene. De får mulighed for at starte på gymnasiet fra skolestart, og deres endelige optagelse afgøres så efter sygeprøven.

 

Få mere information:

Fra Undervisningsministeriet:
Overordnet information
Grafik om adgangskrav fra 9. klasse og adgangskrav fra 10. klasse.
FAQ med hyppigt stillede spørgsmål