ansøgningen

Ansøgningen

Når man ønsker optagelse på gymnasiet, sker dette gennem www.optagelse.dk som er åben for ansøgninger fra 15. januar 2024. Der kan søges rettidigt frem til senest d. 1/3.

Man skal i sin ansøgning angive følgende:

- ønsket gymnasium

- valg af kunstnerisk fag

- valg af 2. fremmedsprog

Hold- og klassedannelse sker bl.a. på baggrund af disse valg.

Her på hjemmesiden kan du se, hvilke studieretninger vi udbyder - men du vælger først sidst i grundforløbet, hvilken retning du vil følge.

Kunstnerisk fag

Du skal angive, om du ønsker billedkunst, mediefag eller musik som dit kunstneriske fag (på C-niveau) i 1.g. På de musiske studieretninger skal du vælge musik som kunstnerisk fag i 1g - og det er generelt en god ide at læse informationen om den/de studieretning, som du overvejer at vælge. De kunstneriske fag indgår på lige fod med øvrige fag i gymnasiet og kan udtrækkes til eksamen.

I de kunstneriske fag arbejder du både praktisk og teoretisk  - med billedkunst og arkitektur, levende billeder eller musik.

2. fremmedsprog

2. fremmedsprog skal vælges mellem dit fortsættersprog fra grundskolen (tysk eller fransk) eller et begyndersprog (på OG: fransk eller spansk). På visse sproglige studieretninger er der bindinger på, hvilket fremmedsprog du kan vælge, så det er en god ide at læse informationen om den/de studieretning, som du overvejer at vælge. 2. fremmedsprog indgår på lige fod med øvrige fag i gymnasiet og kan udtrækkes til eksamen.

Hvis du vælger at følge fransk eller spansk begyndersprog som 2. fremmedsprog, er faget på A-niveau. Et fag på A-niveau har du i alle tre år, og du har samtidig brugt en af valgblokkene i 3.g til sproget, medmindre faget er et af dine studieretningsfag. Fortsættersprogene fransk og tysk har du som udgangspunkt kun i 1.g-2.g, på B-niveau.

Vejledninger til optagelse.dk

optagelse.dk og ug.dk kan du finde forskellige vejledninger i, hvordan du ansøger om optagelse i gymnasiet. Der ligger bl.a.

Spørgsmål og svar om optagelse på gymnasial uddannelse 

Ansøgning og optagelse til ungdomsuddannelse - til forældre

Udfyldelse af selve ansøgningen - til forældre til elever i 9- og 10. klasse