Studieretningsforløbet

Studieretningsforløbet starter i november 1g efter grundforløbet og varer resten af din gymnasietid.
I studieretningsforløbet sidder du i klasse med andre, som har valgt samme studieretning som dig.
I har undervisning sammen i jeres studieretningsfag og de obligatoriske fag.

Der kan godt være flere studieretninger i samme klasse - så vil I have nogle fag sammen og andre fag fordelt efter studieretning.

Fagene i studieretningsforløbet afhænger af, hvilken linje du vælger som studieretning, men der er i hvert fald følgende obligatoriske fag:

Dansk på A-niveau.
Engelsk på B-niveau. 
Fysik på C-niveau.
Historie på A-niveau.
Idræt på C-niveau.
Matematik på B-niveau. *
Oldtidskundskab på C-niveau.
Religion på C-niveau.
Samfundsfag på C-niveau.
2. fremmedsprog (fransk eller tysk fortsættersprog B eller spansk begyndersprog A).
Et kunstnerisk fag på C-niveau: Billedkunst, mediefag eller musik.
To af følgende naturvidenskabelige fag på C-niveau: Biologi, informatik eller kemi. *

Et af de naturvidenskabelige fag skal vælges på B-niveau. *


*
 Ift. matematik og naturvidenskab er der dog særlige regler for elever med ekstra sprog.

Som hovedregel har man A-niveaufag i 3 år, B-niveaufag i 2 år og C-niveaufag i 1 år. Idræt har man dog løbende alle tre år i gymnasiet.

Ud over de obligatoriske fag og studieretningsfag er der for alle elever mindst 2 valgfag, som den enkelte elev vælger undervejs. Der kan være regler om niveau og type af valgfagene - det afhænger af den valgte studieretning.

Vi har studieretninger inden for alle fire hovedområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst. Du kan finde flere detaljer om fagene på siderne om de enkelte studieretninger.

Når du er elev på gymnasiet, kan du også se den forventede fordeling af fagene over de tre år ved oversigten over studieretningerne på Lectio.