samfundsfag-matematik

Samfundsfag-matematik-linjen

samfundsfag får du indblik i de dynamiske og komplekse kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Du kommer til at arbejde med bl.a.

  • politiske holdninger som konservatisme, liberalisme og socialisme
  • interntional politik - som fx magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa / EU
  • sociologi - som fx massemedier og meningsdannelse - og demokratiopfattelser, velfærdsprincipper og økonomi nationalt, regionalt og globalt

 

Matematik handler om logisk tænkning og løsning af opgaver og problemer med matematiske metoder.  Du kommer til at arbejde med bl.a.

  • beviser for matematiske sætninger - som fx Pythagoras sætning eller formlen for rumfanget af en kugle
  • opstilling af modeller og vurdering af deres begrænsninger - fx ved prognoser af samfundsfaglig art inden for områder som vælgeradfærd eller integration, eller idrætsteoretiske emner som kuglens bane 
  • avancerede IT-værktøjer - og lærer, hvornår det kan betale sig at bruge dem

Fag på samfundsfag-matematik-studieretningen

Studieretningsfag (niveau i parentes):
samfundsfag (A), matematik (A)

Obligatoriske fag:
biologi (C), dansk (A), engelsk (B), fysik (C), historie (A), idræt (C), kemi (C), kunstnerisk fag = billedkunst, mediefag eller musik (C), oldtidskundskab (C), religion (C), 2. fremmedsprog (B ved fortsættersprog, A ved begyndersprog)

Valgfag:
2 valgfag samt naturvidenskab B-niveau eller latin C-niveau.

Se detaljerne på valgfagsskemaet (eksempel fra årgangen 2022-25)

Videregående uddannelser

Til mange videregående uddannelser skal du ud over en bestået studentereksamen også have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Nogle studier har yderligere et karakterkrav for disse fag. Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk.

Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine valgfag og dit 2. fremmedsprog (klik på niveauet til venstre).

Med denne studieretning har du adgang til næsten alle korte og mellemlange videregående uddannelser, herunder fx bioanalytiker, fysioterapeut, sygeplejerske eller folkeskolelærer.

I forhold til lange videregående uddannelser vil du have adgang til en lang række uddannelser inden for sproglige, samfundsvidenskabelige og matematiske områder som fx matematik eller statskundskab. Afhængigt af dine individuelle valgfag vil du have adgang til yderligere studier - med fysik (B) som valgfag også til naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studier som fx geografi eller idræt.