musik-engelsk

Musik-engelsk-linjen

Musik/engelsk-linjen er en musisk/kreativ og sproglig linje, hvor du får udfordret og udviklet dit musikalske univers og styrket din sproglige side. Samtidig sikres du en fornuftig ballast i naturvidenskab/matematik.

I musik kommer du til at spille, synge og analysere forskellige genrer af musik – og senere også tilrettelægge og arrangere musikalske forløb.
Du kommer bl.a. til at:

  • arbejde med vidt forskellige genrer fra rock og pop over musical-musik og opera til blues og folkemusik
  • udfolde dig som sanger og instrumentalist - både i grupper af forskellig størrelse og alene
  • få mulighed for at optræde ved forskellige lejligheder på OG
  • indgå i kreative processer
  • lære forskellig musikteori (fx nodelære, hørelære og harmonilære) og træne analyse af musik og tekst. 


Engelsk handler om menneskers tanker, ideer og identitet med britiske og amerikanske forhold - og dit eget sprog -  i centrum.

Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • medier, kommunikation og lyrik - fx med udgangspunkt i berømte sangtekster eller historiske eller aktuelle taler
  • film, billeder og moderne tekster - men også fx Shakespeares drama "Hamlet" - og engagerede diskussioner på engelsk af disses indhold og synspunkter
  • din evne til at formulere dig skriftligt og mundtligt i en globaliseret verden. 

 

Hvis du ønsker denne studieretning, skal du vælge musik som dit kunstneriske fag i 1.g.

Fag på musik-engelsk-studieretningen

Studieretningsfag (niveau i parentes):
musik (A), engelsk(A)

Obligatoriske fag:
biologi(C), dansk (A), fysik (C), historie (A), idræt (C), kemi (C), matematik (B), oldtidskundskab (C), religion (C), samfundsfag (C), 2. fremmedsprog (B ved fortsættersprog, A ved begyndersprog)

Valgfag:
2 valgfag samt naturvidenskab B-niveau eller latin C-niveau.

Se detaljerne på valgfagsskemaet (eksempel fra årgangen 2022-25)

Videregående uddannelser

Til mange videregående uddannelser skal du ud over en bestået studentereksamen også have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Nogle studier har yderligere et karakterkrav for disse fag. Du kan altid se de konkrete adgangskrav på ug.dk.

Se på adgangskortet, hvilke uddannelser denne studieretning giver adgang til - tilføj selv dine valgfag og dit 2. fremmedsprog (klik på niveauet til venstre).

Med denne studieretning har du adgang til næsten alle korte og mellemlange videregående uddannelser, herunder fx fysioterapeut,kommunikationsmedarbejder, sygeplejerske eller folkeskolelærer.

I forhold til lange videregående uddannelser vil du have adgang til en lang række uddannelser inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder som fx engelsk, musikvidenskab (med adgangsprøve), psykologi eller sociologi. Afhængigt af dine individuelle valgfag vil du have adgang til yderligere studier - med matematik (A) og fysik (B) som valgfag også til en række matematiske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige studier.