Optagelsesprøve på OG

I 2023 er der en tidlig optagelsesprøve i slutningen af april, primært for elever med prøvefri 9. klasse eller elever der ikke følger 2. fremmedsprog. Prøven ligger d. 26/4.

For øvrige elever, der fx ikke erklæres uddannelsesparate ved vurderingen sidst på skoleåret, ligger optagelsesprøven i juni. Prøven er fastsat fra Undervisningsministeriets side til d. 9/6 kl. 10-14.

Desuden ligger der "sene optagelsesprøver" (fx for elever, som var syge til den oprindelige optagelsesprøve, ikke bekræfter deres niveau ved afgangsprøven eller for sene ansøgere) sidst i juni og i august. Prøverne er planlagt til d. 26/6 samt d. 3/8 og d. 24/8.

Ud over selve prøven afholdes en optagelsessamtale med rektor/studievejleder, normalt ca. 1-2 uger efter prøven. Herefter får du besked, om du kan optages på STX.

Den skriftlige prøve omfatter opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Nærmere information om optagelsesprocessen medsendes som bilag til de relevante elever.