Optagelse

Optagelse på OG

For at blive optaget på Odder Gymnasium skal du indsende en ansøgning via optagelse.dk

Der udsendes derefter kvitteringsbreve til alle 1. prioritetsansøgere. Hvis der er overansøgte skoler, vil den enkelte elev efterfølgende få besked om, på hvilket gymnasium der er reserveret plads til vedkommende. Du vil så vidt muligt få plads på din 1. prioritering, se mere i afsnittet herunder.

Hvis du opfylder adgangsforudsætningerne, vil du i juni blive optaget på det gymnasium, hvor der er reserveret plads til dig. Hvis du ikke umiddelbart opfylder kravene, skal du gennem en optagelsesprøve og efterfølgende samtale (på det gymnasium, hvor der er reserveret plads).
 

Mere om reservation af plads

Der reserveres som hovedregel plads til dig på din 1. prioritering, medmindre gymnasiet ikke har plads. Fra optaget i 2023 gælder en ny elevfordelingsaftale, og ved optaget i 2023 fordeles eleverne med udgangspunkt i deres prioriteringer og deres afstand til ønsket gymnasium.

Det betyder, at vi på Odder Gymnasium optager alle 1. prioritetsansøgere, medmindre vi modtager flere 1. prioritetsansøgninger, end der er plads til på gymnasiet (skolens kapacitet). Hvis der er flere ansøgere end pladser, ser man på afstanden:

  • ansøgere, der bor tættest på, får reserveret en (foreløbig) plads
  • det er afstanden fra bopæl (folkeregisteradresse) til gymnasiet, der gælder (målt i transporttid)


Får du ikke plads på din 1. prioritet, undersøges det, om du kan få plads på din 2. prioritet osv. Det er altså RIGTIGT vigtigt, at du overvejer, hvordan du vil prioritere dine ønsker - der "fyldes op" på gymnasierne med 1. prioriteter først.
Se mere om den tilpassede elevfordelingsaftale på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Bemærk: Hvis du ikke kan få opfyldt et af dine prioriterede ønsker, vil du altid få tilbudt plads på den type uddannelse, som du har søgt som 1. prioritet (fx det almene gymnasium / stx), hvis du i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne. Du vil ikke få mere end 45 minutters transporttid, medmindre du selv har søgt et gymnasium, som ligger længere væk. Også derfor skal du tænke over dine ønsker (inkl. eventuelle lavere prioriteringer).

VIGTIGT - ændringer på vej

OBS: i forbindelse med regeringsdannelsen i december er det besluttet, at der ikke skal fordeles elever efter forældreindkomst, se https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/jan/230104-forventede-regler-for-elevfordeling-til-gymnasiale-uddannelser-i-skoleaaret. Loven om elevfordelingen med tilpassede datoer for ansøgningsperioden er endnu ikke vedtaget - så snart dette er på plads, vil den konkrete ansøgningsfrist (som forventes at ligge medio marts) fremgå her.

Mere om adgangsforudsætningerne:

For at kunne optages på Odder Gymnasium er der tre veje, hvor den første vej vil være den langt mest almindelige:

  1. Du er erklæret uddannelsesparat og bekræfter dit niveau til afgangsprøverne (bestået afgangseksamen og mindst 3,0 i snit i de lovbundne prøver) * ELLER
  2. Du er ikke erklæret uddannelsesparat men får over 6,0 i snit i de lovbundne prøver ELLER
  3. Du optages efter konkret vurdering vha. en optagelsesprøve og efterfølgende samtale – hvis du her viser tilstrækkeligt niveau fagligt / studiemæssigt.

For at kunne optages efter vej 1 og 2 skal du også opfylde de øvrige krav: søge rettidigt, have haft prøveforberedende fransk/tysk i 5.-9. klasse og aflagt de relevante prøver.

* Hvis du er erklæret uddannelsesparat men ikke bekræfter dit niveau til afgangsprøverne (enten i 9. klasse eller med forbedringer i 10. klasse), vil du kunne optages efter den tredje vej herover. Hvis du har bestået afgangseksamenen og har mellem 2,0 og 3,0 i snit i de lovbundne prøver, skal du til en vejledningssamtale med skolens leder i stedet for optagelsesprøve og efterfølgende samtale – og har herefter ret til optagelse.

Få mere information:

Fra Undervisningsministeriet:
Overordnet information
Grafik om adgangskrav fra 9. klasse og adgangskrav fra 10. klasse.
FAQ med hyppigt stillede spørgsmål