Optagelsesprøve på OG

I 2022 er der en tidlig optagelsesprøve i slutningen af april, primært for elever med prøvefri 9. klasse eller elever der ikke følger 2. fremmedsprog. Prøven ligger onsdag d. 27/4.

For øvrige elever, der fx ikke erklæres uddannelsesparate ved vurderingen sidst på skoleåret, ligger optagelsesprøven i juni. Prøven er fastsat fra Undervisningsministeriets side til fredag d. 17/6 kl. 10-14.

Desuden ligger der "sene optagelsesprøver" (fx for elever, som var syge til den oprindelige optagelsesprøve) sidst i juni og først i august. Prøverne forventes hhv d. 27/6 og 3/8.

Ud over selve prøven afholdes en optagelsessamtale med rektor/studievejleder normalt ca. 1-2 uger efter prøven. Herefter får du besked, om du kan optages på STX.
Nærmere information om optagelsesprocessen
medsendes som bilag til de relevante elever.

Bemærk, at der i år er lavet en tilpasning af prøven grundet Corona-situationen i de seneste år. Som normalt stilles der opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, men kun de tre fag, hvor eleven klarer sig bedst, tælles med i vurderingen af den skriftlige prøve.