Optagelse

Optagelse på OG

For at blive optaget på Odder Gymnasium skal du indsende en ansøgning via optagelse.dk

Der udsendes kvitteringsbreve til alle 1. prioritetsansøgere sidst i marts. Hvis der i region Midtjylland (øst) er overansøgte skoler, vil den enkelte elev sidst i april få besked om, på hvilket gymnasium der er reserveret plads til vedkommende. Du vil så vidt muligt få plads på din 1. prioritering, se mere i afsnittet herunder.

Hvis du opfylder adgangsforudsætningerne, vil du i juni blive optaget på det gymnasium, hvor der er reserveret plads til dig. Hvis du ikke umiddelbart opfylder kravene, skal du gennem en optagelsesprøve og efterfølgende samtale (på det gymnasium, hvor der er reserveret plads).
 

Mere om adgangsforudsætningerne:

For at kunne optages på Odder Gymnasium er der tre veje, hvor den første vej vil være den langt mest almindelige:

  1. Du er erklæret uddannelsesparat og bekræfter dit niveau til afgangsprøverne (bestået afgangseksamen og mindst 3,0 i snit i de lovbundne prøver) * ELLER
  2. Du er ikke erklæret uddannelsesparat men får over 6,0 i snit i de lovbundne prøver ELLER
  3. Du optages efter konkret vurdering vha. en optagelsesprøve og efterfølgende samtale – hvis du her viser tilstrækkeligt niveau fagligt / studiemæssigt.

For at kunne optages efter vej 1 og 2 skal du også opfylde de øvrige krav: søge rettidigt, have haft prøveforberedende fransk/tysk i 5.-9. klasse og aflagt de relevante prøver.

* Hvis du er erklæret uddannelsesparat men ikke bekræfter dit niveau til afgangsprøverne (enten i 9. klasse eller med forbedringer i 10. klasse), vil du kunne optages efter den tredje vej herover. Hvis du har bestået afgangseksamenen og har mellem 2,0 og 3,0 i snit i de lovbundne prøver, skal du til en vejledningssamtale med skolens leder i stedet for optagelsesprøve og efterfølgende samtale – og har herefter ret til optagelse.

Optagelsesprøve

For elever, der ikke umiddelbart kan optages (efter vej 1 eller 2 herover), er der krav om optagelsesprøve.

I 2022 er der en tidlig optagelsesprøve i slutningen af april, primært for elever med prøvefri 9. klasse eller elever der ikke følger 2. fremmedsprog.

For øvrige elever, der fx ikke erklæres uddannelsesparate ved vurderingen sidst på skoleåret, ligger optagelsesprøven midt i juni.

Desuden ligger der "sene optagelsesprøver" (fx for elever, som var syge til den oprindelige optagelsesprøve) sidst i juni og først i august.

Ud over selve prøven afholdes en optagelsessamtale med rektor/studievejleder normalt ca. 1-2 uger efter prøven. Herefter får du besked, om du kan optages på STX.
Nærmere information om optagelsesprocessen
medsendes som bilag til de relevante elever.

Få mere information:

Fra Undervisningsministeriet:
Overordnet information
Videoer om adgangskrav fra 9. klasse og adgangskrav fra 10. klasse.
FAQ med hyppigt stillede spørgsmål