Valgfag

Fag som specifikke adgangskrav

Nogle videregående uddannelser kræver, at man har haft (og bestået) bestemte fag på bestemt niveau i gymnasiet. Enkelte gange er der også tale om krav om en bestemt minimumskarakter.

Hvis man mangler et fag, kan man efter studentereksamen tage faget på såkaldt gymnasialt suppleringskursus (GSK). Man kan få mere information om mulighederne fra STV-DK eller på hjemmesiden om GSK under ug.dk

Aktuelt optræder følgende af vores fag som specifikt adgangskrav på én eller flere videregående uddannelser:

 • Biologi A, B og C
 • Dansk A
 • Engelsk A, B og C
 • Fransk A, B og C
 • Fysik A og B
 • Græsk A
 • Historie A og B
 • Idræt B
 • Kemi A, B og C
 • Latin A
 • Matematik A, B og C
 • Naturfag/matematik C, fysik C og kemi C
 • Samfundsfag B og C
 • Spansk A, B og C
 • Tysk A og B