Valg af studieretning

Valg af studieretning

I slutningen af grundforløbet skal eleverne vælge, hvilken studieretning de ønsker at følge. Forinden ligger der en række aktiviteter, som skal gøre den enkelte elev klogere på sine interesser og valgmuligheder. 

  • En studievejleder og en pædagogisk leder ude hos alle grundforløbshold for at fortælle om den kommende proces og de forskellige muligheder og rammer.

  • Alle elever deltager i introduktionsforløb med en form for praktik i studieretningsfag efter elevens valg.

  • Der afholdes en informationsaften for alle 1g-elever og deres forældre. Her deltager Studievalg Danmark også og fortæller om videregående uddannelser, adgangskrav mm.

  • Alle elever har en matematikscreening med tilbagemelding om standpunktet.

  • Alle elever har derefter en individuel evalueringssamtale med en studievejleder/pædagogisk leder.

  • Til slut vælger eleven sin foretrukne studieretning og et alternativ (dvs. 1. og 2. prioritering).

  • Ud fra disse valg dannes studieretningsklasser – dem undervises man i efter de tre måneders grundforløb.

I grundforløbet ligger også afsluttende, interne prøver i AP (almen sprogforståelse) og NV (naturvidenskabeligt grundforløb), som indgår i elevens eksamensbevis.


Rektor fordeler eleverne i studieretninger, så den samlede elevgruppes ønsker inden for de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang. Ingen elev har krav på at få opfyldt sit ønske om studieretning og derfor beder vi også om en 2. prioritering.