Valg af studieretning

Valg af studieretning

I slutningen af grundforløbet skal eleverne vælge, hvilken studieretning de ønsker at følge. Forinden ligger der en række aktiviteter, som skal gøre den enkelte elev klogere på sine interesser og valgmuligheder. 

  • I uge 35 er en studievejleder og en pædagogisk leder ude hos alle grundforløbshold for at fortælle om den kommende proces og de forskellige muligheder og rammer.

  • I uge 36-37 og uge 38-39 deltager alle elever i introduktionsforløb med såkaldte studieretningspakker bestående af udvalgte studieretningsfag - den enkelte elev vælger selv 2 "pakker".

  • I uge 40 ligger en informationsaften for alle 1g-elever og deres forældre. Her vil Studievalg Danmark også deltage, som fortæller om videregående uddannelser, adgangskrav mm.

  • I uge 40-41 ligger en matematikscreening og afsluttende, interne prøver i AP (almen sprogforståelse) og NV (naturvidenskabeligt grundforløb)

  • Først i uge 43 har eleverne individuel evalueringssamtale med en studievejleder/pædagogisk leder.

  • Fredag i uge 43 vælger eleven sin foretrukne studieretning og et alternativ (dvs. 1. og 2. prioritering).

  • Ud fra disse valg dannes studieretningsklasser – dem undervises man i fra uge 46.


Rektor fordeler eleverne i studieretninger, så den samlede elevgruppes ønsker inden for de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang. Ingen elev har krav på at få opfyldt sit ønske om studieretning og derfor beder vi også om en 2. prioritering.