Optagelse

Optagelse på OG

For at blive optaget på Odder Gymnasium skal du indsende en ansøgning via optagelse.dk

D. 30/4 kl. 12.00 har du fået besked om, på hvilket gymnasium der er reserveret plads til dig. Du vil så vidt muligt få plads på din 1. prioritering, se mere i afsnittet herunder.

Hvis du opfylder adgangsforudsætningerne, vil du i juni blive optaget på det gymnasium, hvor der er reserveret plads til dig. Hvis du ikke umiddelbart opfylder kravene, skal du gennem en optagelsesprøve og efterfølgende samtale (på det gymnasium, hvor der er reserveret plads).
 

Mere om reservation af plads

Der reserveres som hovedregel plads til dig på din 1. prioritering, medmindre gymnasiet har modtaget flere 1. prioritetsansøgninger (inkl. særligt reserverede pladser), end der er plads til.

Regionsrådet i Region Midt vedtog d. 29/1, hvor mange elever gymnasierne i Aarhusområdet må optage, og hvordan eleverne fordeles. Der skal tages hensyn til den konkrete elevsammensætning på det enkelte gymnasium, og derfor skal de største Aarhus-gymnasier optage færre elever i 2020.
Odder Gymnasium kan fortsat optage elever til 7 klasser.

Parametre for den konkrete elevfordeling er elevsammensætningen på områdets gymnasier i forhold til de såkaldte KUO-områder*, afstand fra bopæl til gymnasium og ansøgerens øvrige prioriteringer.

*: KUO-områder er almene boligområder kaldet "kombinerede udlejningsområder" med mange beboere uden for arbejdsmarkedet.

Mere om adgangsforudsætningerne:

For at kunne optages på Odder Gymnasium er der tre veje, hvor den første vej vil være den langt mest almindelige:

  1. Du er erklæret uddannelsesparat og bekræfter dit niveau til afgangsprøverne (bestået afgangseksamen og mindst 3,0 i snit i de lovbundne prøver) * ELLER
  2. Du er ikke erklæret uddannelsesparat men får over 6,0 i snit i de lovbundne prøver ELLER
  3. Du optages efter konkret vurdering vha. en optagelsesprøve og efterfølgende samtale – hvis du her viser tilstrækkeligt niveau fagligt / studiemæssigt.

For at kunne optages efter vej 1 og 2 skal du også opfylde de øvrige krav: søge rettidigt, have haft prøveforberedende fransk/tysk i 5.-9. klasse og aflagt de relevante prøver.

* Hvis du er erklæret uddannelsesparat men ikke bekræfter dit niveau til afgangsprøverne (enten i 9. klasse eller med forbedringer i 10. klasse), vil du kunne optages efter den tredje vej herover. Hvis du har bestået afgangseksamenen og har mellem 2,0 og 3,0 i snit i de lovbundne prøver, skal du til en vejledningssamtale med skolens leder i stedet for optagelsesprøve og efterfølgende samtale – og har herefter ret til optagelse.

Ændringer af optagelsesbetingelserne i 2020

Der er lempelser i forhold til optaget i 2019 for de elever, der ikke kommer direkte fra 9. klasse, men som efter 9. klasse opfyldte alle krav for optagelse (havde "retskrav på optagelse"). I så fald gælder denne vurdering 2 år frem - du har fortsat retskrav på optagelse, blot du får søgt rettidigt. Der er ikke yderligere krav til, hvad du har foretaget dig (om du har gennemført 10. klasse, været i udlandet, arbejdet, været syg eller andet). 
Tilsvarende har ansøgere mulighed for at bruge et retskrav fra 10. klasse 1 år frem.

Hvis du ikke havde retskrav på optagelse efter 9. klasse, har du fortsat mulighed for at opnå retskrav efter 10. klasse på en række områder som beskrevet under adgangsforudsætningerne. Hvis du ikke opfylder kravene hverken i 9. eller 10. klasse inkl. efterfølgende år, vil du skulle til en optagelsesprøve og samtale. Disse elever vil medio juni (når årskarakterer og endelig UPV er på plads) blive indkaldt til optagelsesprøve og -samtale som ligger i perioden 19-29. juni.

Der er desuden tilføjet muligheden for "betinget optagelse" af elever, der har været dokumenteret syge ved folkeskolens prøver og ellers opfylder kravene. De får mulighed for at starte på gymnasiet fra skolestart, og deres endelige optagelse afgøres så efter sygeprøven.

 

Få mere information:

Fra Undervisningsministeriet:
Overordnet information
Videoer om adgangskrav fra 9. klasse og adgangskrav fra 10. klasse.
FAQ med hyppigt stillede spørgsmål

 

Tidspunkter for optagelsesprøve:

I 2020 er der mulighed for en tidlig optagelsesprøve d. 29/4, primært for elever med prøvefri 9. klasse eller elever der ikke følger 2. fremmedsprog.

For øvrige elever, der fx ikke erklæres uddannelsesparate ved vurderingen sidst på skoleåret, ligger optagelsesprøven fredag d. 12. juni. Efterfølgende samtaler ligger tidligst d. 22/6.

Desuden ligger der sene optagelsesprøver efter skoleårets afslutning - fx for elever, som ikke bekræfter deres niveau ved afgangseksamen.