Optagelse

Optagelse på OG

For at blive optaget på Odder Gymnasium skal du indsende en ansøgning via optagelse.dk

Efterfølgende (senest d. 1/5) vil du få besked om, på hvilket gymnasium der er reserveret plads til dig. Du vil så vidt muligt få plads på din 1. prioritering.

Hvis du opfylder adgangsforudsætningerne, vil du blive optaget på det gymnasium, hvor der er reserveret plads til dig. Hvis du ikke umiddelbart opfylder kravene, skal du gennem en optagelsesprøve og efterfølgende samtale på dit søgte 1. prioriterings-gymnasium.

Mere om reservation af plads

Der reserveres plads til dig på din 1. prioritering, medmindre gymnasiet har modtaget flere 1. prioritetsansøgninger, end de har plads til. I givet fald vil man i stedet se på dine øvrige prioriteringer.

Det er som hovedregel afstanden (via vejnettet) som afgør, hvilke 1. prioriteringsansøgere der reserveres pladser til. De elever, som har kortest afstand til gymnasiet, får pladserne, hvis der er for mange ansøgere.

Mere om adgangsforudsætningerne:

For at kunne optages på Odder Gymnasium er der tre veje, hvor den første vej vil være den langt mest almindelige:

  1. Du er erklæret uddannelsesparat og bekræfter dit niveau til afgangsprøverne (bestået afgangseksamen og mindst 3,0 i snit i de lovbundne prøver) *
  2. Du er ikke erklæret uddannelsesparat og får over 6,0 i snit i de lovbundne prøver.
  3. Du optages efter konkret vurdering vha. en optagelsesprøve og efterfølgende samtale – hvis du her viser tilstrækkeligt niveau fagligt / studiemæssigt.

For at kunne optages efter vej 1 og 2 skal du også opfylde de øvrige krav: søge rettidigt, have haft prøveforberedende fransk/tysk i 5.-9. klasse og aflagt de relevante prøver efter 9. og evt. 10. klasse.

* Hvis du er erklæret uddannelsesparat men ikke bekræfter dit niveau til afgangsprøverne, vil du kunne optages efter den tredje vej herover. Hvis du har bestået afgangseksamenen og har mellem 2,0 og 3,0 i snit i de lovbundne prøver, skal du til en vejledningssamtale med skolens leder i stedet for optagelsesprøve og efterfølgende samtale – og har herefter ret til optagelse.

Se detaljerne:

Fra UG - UddannelsesGuiden:
Information om adgangskrav fra 9. klasse og om adgangskrav fra 10. klasse

Fra Undervisningsministeriet:
Overordnet information
Videoer om adgangskrav fra 9. klasse og adgangskrav fra 10. klasse.
FAQ med hyppigt stillede spørgsmål

Tidspunkter:

Den tidlige optagelsesprøve som benyttes for de allerfleste elever, ligger i 2019 fredag d. 14. juni. Efterfølgende samtaler ligger tidligst d. 24/6.

Den sene optagelsesprøve ligger først i august (d. 6. august).